HELSENORGE

Stor innsats i to år

Koronapandemien har vart i to år og ansatte i sykehusene i Helse Sør-Øst melder om en krevende, men også lærerik arbeidssituasjon.

Sykehusprest Guttorm Eidslott, portrettbilde

Guttorm Eidslott, sykehusprest i Sykehuset Innlandet, er intervjuet av Helse Sør-Øst RHF.

Det jobber nesten 80 000 ansatte ved sykehusene i regionen. Helse Sør-Øst RHF presenterer nå erfaringene fra 15 av disse. ​

Sykehusprest i Sykehuset Innlandet, Guttorm Eidslott, er blant de som er intervjuet:

«Som sykehusprest har jeg samtaler og sjelesorg med pasienter og pårørende, veiledning og undervisning for ansatte og mye mer. Under pandemien gjorde jeg egentlig ikke noe annet enn det jeg ellers gjør, men i og med at jeg ikke er utdannet innen helse, måtte jeg ha kyndig bistand med alt smittevernutstyr. Nå er det ikke noe nytt for meg å ikle meg gul frakk og hansker, men dette var mer enn det. 

Vi måtte også planlegge på en annen måte enn tidligere. Når det gjaldt beredskap for nattverd, for eksempel, kopierte jeg tekster over på ark og hadde nattverdvinen i engangsemballasje med lokk. Slikt lærer man av! 

Det har vært læring på mange plan. Kanskje ser vi også at vi er sårbare til tross for enorme medisinske fremskritt de siste tiårene? 

Jeg husker fortsatt spørsmålet som psykolog Jakob Inge Kristoffersen stilte helsepersonell på en konferanse i Elverum etter Åsta-ulykken i 2000: 'Hva er det viktigste å gi rom for etter denne katastrofen?'. Han ga svaret selv: 'Ettertanke!'. 

Det har jeg tenkt mye på, og jeg tror han har rett. For ettertanken engasjerer både de eksistensielle spørsmålene vi tumler med, den kognitive delen av oss, og følelsesapparatet vårt. Det handler om å gi rom for det vi har vært gjennom, det vi står oppe i og tanker for framtida.»

Les hele saken på hel​se-sorost.no​