Helsenorge

Styrket samarbeid om beredskap

Samarbeidet med frivillige aktører er en viktig faktor for den totale beredskapen i Innlandet. I disse dager har samarbeidet fått en ny dimensjon, i forbindelse med den pågående koronasituasjonen.

​Sykehuset Innlandet HF skal sørge for at personer som oppholder seg innen helseforetaket tilbys nødvendige ambulansetjenester.

Ambulansetjenesten og de akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, som er dimensjonert for en normalsituasjon. Ved hendelser slik vi opplever i dag må det planlegges for at flere enn normalt trenger akutt helsehjelp samtidig. Det utfordrer dermed den totale beredskapen. Den pågående pandemien gjør at normalsituasjonen påvirkes på ulike måter. Ikke minst at den pågår over lang tid.

Frivillig bistand

Sykehuset Innlandet har 48 operative ambulanser i Innlandet. Nå er i tillegg 12 beredskapsambulanser bemannet med frivillig personell fra Norsk Folkehjelp og Røde Kors tilgjengelige for oppdrag med pasientransport, både for helseforetaket og kommunene.

– Vi har til enhver tid et veldig godt samarbeid med de frivillige, og samarbeidet er nå styrket i forbindelse med den pågående pandemien. Dette er svært positivt for totalberedskapen i Innlandet i en krevende situasjon, sier assisterende avdelingssjef for ambulanse i Sykehuset Innlandet, Lars Solhaug.

Første hverdag etter påskeferien hadde de 11 frivillige beredskapsambulansene hatt 27 oppdrag for Sykehuset Innlandet siden onsdag før påske.

– Dette er oppdrag som er til god støtte for å avlaste den ordinære ambulansetjenesten, sier Solhaug.

Beredskapsambulansene fra de frivillige organisasjonene gjennomfører ulike type oppdrag der pasienten ikke har behov for pågående behandling under transport. De er godt rustet til å håndtere transporter med mistanke om, eller påvist koronavirus.

– Alle som bemanner de frivillige beredskapsambulansene har gjennomført grunnleggende opplæring i smittevern. I tillegg har de god kompetanse på førstehjelp, sier Solhaug.

Egen vakttelefon

Gjennom det forsterka samarbeidet i forbindelse med koronasituasjonen har Norsk Folkehjelp og Røde Kors etablert en felles vakttelefon.

– Vakttelefonen er driftet av Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelp, og brukes i dette samarbeidet. Dette gjør at samarbeidet flyter lettere og sikrer godt samarbeid og koordineringen med AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral), sier beredskapsleder i Norsk Folkehjelp Innlandet Ivar Windju.

Mulighet for framtidig samarbeid

Den rammeavtalen som er opprettet nå gjelder frem til 01.11.2020 og gjelder pasienttransport knyttet til pandemi-situasjonen (covid-19). Før avtalen utløpet vil det bli vurdert forlengelse i forhold til eventuelt vedvarende behov for styrket beredskap på området.

– Dette samarbeidet gir oss et godt grunnlag for å se på løsninger hvordan frivilligheten kan bidra til styrket beredskap i et lengre løp også etter behovene i forbindelse med covid-19 roer seg ned, sier distrikstrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps Lars Molstad.

I en normal situasjon vil mye av pasienttransport går via drosje, men slik situasjonen er det ikke ønskelig i alle situasjoner av hensyn til smittevern.

– Våre 9 beredskapsambulanser fra Røde Kors og de 3 fra Norsk Folkehjelp er tilgjengelig over hele fylket både for pasienttransport og for andre beredskapsoppdrag når Sykehuset Innlandet har behov for bistand, avslutter Molstad.