Helsenorge

Sykehuset i Hamar åpner for noe planlagt aktivitet

Sykehuset i Hamar åpnes igjen med begrenset aktivitet etter smitteutbruddet før helgen. Det er så langt ikke påvist nye smittetilfeller blant pasienter eller ansatte.

Før helgen testet tre pasienter som hadde vært innlagt ved en av de kirurgiske sengepostene positivt for covid-19.

Pasientene hadde ikke symptomer på covid-19 ved innleggelsene på sykehuset i Hamar. 

De pasientene som var innlagt ved den aktuelle kirurgiske sengeposten, er enten utskrevet til hjemmekarantene eller testet og isolert på annen sengepost inntil videre. Alle pasienter som har vært innom enheten de siste to ukene er informert og satt i karantene etter gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

For å redusere risiko for smittespredning er om lag 60 ansatte ved sykehuset i Hamar satt i hjemmekarantene. Flere av disse er testet i helgen og nye tester blir gjennomført mandag. De tester som er utført på pasienter og ansatte i helgen, er alle negative.

Det har gjennom helgen blitt gjennomført smittevask av den kirurgisk sengeposten. Sykehuset i Hamar åpner igjen mandag for polikliniske konsultasjoner, dagkirurgi og dagbehandling. Øvrig aktivitet vil være begrenset på grunn av et høyt antall ansatte i karantene.

Som følge av smitteutbruddet på Hamar har Sykehuset Innlandet hevet beredskapsnivået fra grønn til gul beredskap, og det er iverksatt endringer i pasientflyten. Det innebærer at innleggelse for flere pasientgrupper omdirigeres til de øvrige sykehusene. Dette er i tråd med de planene Sykehuset Innlandet har utarbeidet for denne type hendelser.

– Selv om situasjonen nå er noe bedret, har vi valgt å opprettholde gul beredskap inntil videre, sier direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet, Ellen Henriette Pettersen.