Sykehuset Innlandet deltar i internasjonal koronastudie

Sykehuset Innlandet deltar i den internasjonale studien Solidarity. Studien er initiert av Verdens helseorganisasjon, og den norske innsatsen ledes av Oslo universitetssykehus.

- I Sykehuset Innlandet er det stort engasjement for å bidra i den globale innsatsen for å få mer kunnskap om effektive behandlingsalternativer mot covid-19. Ansatte er svært opptatt av å gi covid-19-pasientene i Innlandet tilbud om utprøvende behandling gjennom deltakelse i studien, og jeg vil takke fagmiljøene våre for engasjementet de viser, sier forskningsdirektør ved Sykehuset Innlandet, Ingeborg Hartz.

Det er malariamedisinen hydroksylklorokin og ebolapreparatet remdesivir som skal prøves ut i Norge. Studien skal gjøre en systematisk sammenligning av grupper som får standard oppfølging og de som får behandling med disse preparatene. Forskningsrådets direktør, John-Arne Røttingen, leder den globale styringsgruppen for Solidarity. Han har anslått at studien vil pågå i to-tre måneder.

- Gjennom en slik omfattende studie vil man raskt få data som forteller om dette er behandlingsalternativer som har effekt, sier Hartz.

I tillegg skal det samles blodprøver i en forskningsbiobank, som gjør at forskere kan finne svar på mye av det vi har usikker kunnskap om når det gjelder koronaviruset.

- Vi er klare til å fylle opp banken med masse nyttig informasjon, sier overbioingeniør Lene Eggen ved Sykehuset Innlandet. Hun koordinerer arbeidet med å samle blodprøver.