HELSENORGE

Sykehuset Innlandet i grønn beredskap

Sykehuset Innlandet er i grønn beredskap fra klokken 12.00 den 24. mars 2021 på grunn av utviklingen i pandemien. Det skjer etter en totalvurdering av situasjonen i Innlandet med økende smittetrend og utbrudd i enkeltkommuner.

For å håndtere denne situasjon best mulig har Sykehuset Innlandet nå innført grønn beredskap. Det innebærer en organisering som gir raskere muligheter for hurtige beslutninger og iverksettelse av tiltak.

Det kan i tiden fremover bli aktuelt å redusere noe elektiv drift.