Helsenorge

Sykehuset Innlandet ilagt foretaksbot

Sykehuset Innlandet har vedtatt en foretaksbot på en million kroner etter feilbehandling som førte til at en pasient døde, og utbetaler erstatning til de etterlatte.

​I 2018 døde en pasient etter at et medikament ble gitt på feil måte.

 Sykehuset Innlandet ser svært alvorlig på hendelsen. Vi beklager sterkt det som skjedde, det tragiske utfallet hendelsen fikk og belastningen som er påført de pårørende, sier administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard.

Sykehuset Innlandet utbetaler 150 000 kroner til hver av de tre etterlatte, i tillegg til boten på 1 million kroner.

Har ført til endringer

Hendelsen ble rapportert på vanlig måte og Statens helsetilsyn opprettet tilsynssak. I etterkant av tilsynet, iverksatte Sykehuset Innlandet sin egen strukturerte gjennomgang.

Det ble umiddelbart etter hendelsen iverksatt flere tiltak og gjort endringer i rutiner både lokalt og ellers i sykehuset for å hindre at noe tilsvarende skulle skje igjen. Det pågår forbedringsarbeid på flere nivåer, og utdanningsinstitusjonene er involvert.

Sykehuset Innlandet besluttet også å ha særlig oppmerksomhet på legemiddelhåndtering, opplæring i prosedyrer og tydeligere merking av legemidler. Tiltaksplan 2020 beskriver hvordan sykehuset skal jobbe for å skape bedre resultater på området.