Helsenorge

Sykehuset Innlandet tilbake i grønn beredskap

Sykehuset Innlandet reduserer i dag beredskapsnivå fra gul til grønn. Det opprettholdes strenge smitteverntiltak, samtidig som det åpnes for mer planlagt aktivitet.

– Vi har gjennomført mange av de forberedelsene og omrokkeringene som var nødvendige for å møte pandemien i den tidlige fasen. Det gjør at vi nå er i stand til å håndtere situasjonen med et lavere beredskapsnivå, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet.

Sykehuset Innlandet vil fortsatt være i beredskap og ha høyere bemanning enn i en normalsituasjon. Det opprettholdes pandemiposter og triagering av pasienter i akuttmottakene. Det vil også bli videreført opplæringstiltak og planer for at flere ansatte kan jobbe på intensivavdelinger og sengeposter når det blir behov for det.

Sykehuset Innlandet etablerte grønn beredskap første gang i forbindelse med koronasituasjonen 10. mars og økte beredskapsnivået til gul den 15. mars. Beredskapsnivået vurderes etter situasjonen, og Sykehuset Innlandet åpner denne uka for mer ordinær aktivitet.

Det har på det meste vært 18 innlagte pasienter med covid-19 i Sykehuset Innlandet. Antallet har de siste ukene vært lavere, men helseforetaket har lagt planer for å kunne oppnå tilstrekkelig kapasitet ved et økt behov.