HELSENORGE

Sykehusstyret besøkte nye tilbud på Elverum

Styret i Sykehuset Innlandet besøkte 21. oktober det nye PET/CT-tilbudet og laboratoriet på Elverum. 

Begge enhetene gjennomfører faglige og teknologiske framskritt som vil gi et bedre tilbud til pasientene på vei mot den nye sykehusstrukturen i Innlandet. 

Avanserte bildeundersøkelser

Det nye PET/CT-tilbudet som åpner i januar vil ta imot pasienter fra hele Sykehuset Innlandets opptaksområde. PET er en høyteknologisk bildeundersøkelse som blir stadig viktigere i diagnostikken innenfor blant annet kreftbehandling. Undersøkelsen kombineres med CT for anatomisk lokalisering av eventuelle kreftceller eller infeksjoner. Dette gjennomføres i én og samme maskin - en PET/CT-skanner.

Sykehuset Innlandet har hatt et mobilt PET-tilbud siden 2016 i form av en buss som har kjørt mellom ulike sykehus i Helse Sør-Øst. I takt med et sterkt økende behov etablerer Sykehuset Innlandet på nyåret et eget tilbud i egnede lokaler med en avansert PET/CT-skanner på sykehuset i Elverum. Det gir økt kapasitet og bedre tilgjengelighet. 

- PET/CT i egne lokaler inne i sykehuset i stedet for i en buss, gjør at vi kan tilby undersøkelser til flere pasienter. I disse lokalene kan vi også ta imot de sykeste pasientene, som ikke har kunnet benytte seg av det mobile tilbudet, sier Trine Fleischer Eng, som er konstituert som assisterende divisjonsdirektør i Elverum-Hamar.​ ​

Bilde av Sjefbioingeniør Sissel Ragnhild Steien og konstituert assisterende divisjonsdirektør Trine Fleischer Eng

Sjefbioingeniør Sissel Ragnhild Steien og konstituert assisterende divisjonsdirektør Trine Fleischer Eng informerte om nytt PET/CT-tilbud, som åpner i januar 2022.

Samlet fagmiljø

Det nye PET-senteret gir kompetanseutvikling i Sykehuset Innlandet. Personellet som har vært tilknyttet PET/CT bussen har vært innleid sammen med bussen. Denne typen kompetanse vil nå i stedet være ansatt i sykehuset. Etableringen legger også til rette for å videreutvikle og bygge kompetanse i et samlet fagmiljø og sørge for utdanning av spesialister i nukleærmedisin før innflytting i det framtidige Mjøssykehuset.

- Det er veldig positivt at vi får etablert et eget PET-tilbud. Dette blir et stort løft for pasientene og for Sykehuset Innlandet, sier styreleder Toril B. Ressem i Sykehuset Innlandet.

Bilde av administrerende direktør, styrerepresentanter og Marianne Nielsen

Konstituert avdelingssjef Lene Bjøntegaard informerte styret om det automatiserte laboratoriet. Fra venstre: administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, styrerepresentantene Torleiv Svendsen, Daniel Haga, Øistein Hovde, Toril B. Ressem (styreleder) og Marianne Nielsen.

Bedre laboratorietjenester

Styret besøkte også det nye laboratoriet, som analyserer de fleste prøvene fra primærhelsetjenesten i Innlandet, i tillegg til prøver fra sykehusets egne pasienter. Det ombygde laboratoriet sto ferdig for to år siden og har etter dette tatt i bruk flere funksjoner.

Utviklingen er en del av en ny helhetlig løsning for laboratoriene i Sykehuset Innlandet, hvor det tas i bruk oppgradert teknologi med automasjonsløsninger. Dette legger til rette for faglig fordypning og en endret arbeidsflyt.

I tillegg til at alle laboratoriene i Sykehuset Innlandet har like instrumenter, er det etablert felles prosedyrer og en felles IT-løsning som knytter løsningene sammen.

- Målet med denne utviklingen er å gi et bedre tilbud til pasienter, sykehusavdelinger, fastleger og legevakter. Vi skal gi riktig prøve, til rett pasient, til rett tid og til rett kostnad, sier Lene Bjøntegaard, konstituert avdelingssjef for blodbank og medisinsk biokjemi i Sykehuset Innlandet.

Bilde av Lene Bjøntegaard, konstituert avdelingssjef for blodbank og medisinsk biokjemi

Lene Bjøntegaard, konstituert avdelingssjef for blodbank og medisinsk biokjemi viste fram det automatiserte laboratoriet, som analyserer prøver fra primærhelsetjenesten i hele Sykehuset Innlandets opptaksområde, unntatt Fjellregionen.

Besøket på sykehuset i Elverum ble avholdt i forkant av styremøtet 21. oktober. 

Les mer om styret og saksdokumenter