HELSENORGE

Temamøte: Akuttmedisin – når det haster!

Ved hjelp av ny teknologi og effektiv kommunikasjon vil ambulansetjenesten spille en viktig rolle i en fremtidig sykehusstruktur. Sykehuset Innlandet setter fokus på utviklingen av akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus i det tredje temamøtet i høringsperioden for en fremtidig sykehusstruktur.

 Vil millioner dø uten apotek i Utvika? spør tidligere stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo i sitt innlegg på temamøtet, som arrangeres på Terningen Arena på Elverum 28. april.

Ballo, som i dag er kommuneoverlege i Loppa kommune i Finnmark, vil dele sine refleksjoner rundt sykehusstruktur og akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Fremtidige muligheter

Til temamøtet kommer også Pål Madsen, som er fagsjef ved Luftambulansetjenesten ANS og tidligere medlem av det regjeringsoppnevnte Akuttutvalget, som i 2015 leverte utredningen «Først og fremst  Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus».

Avdelingssjef ved luftambulansen i Sykehuset Innlandet, Dag Frode Kjernlie, vil ta for seg dagens og fremtidens prehospitale tjenester i Innlandet, mens ambulansesjef Gert Johansson fra Värmlands Län i Sverige vil dele erfaringer fra et prosjekt der man har satt inn en egen prehospital bedømmingsressurs (avklaringsambulanse) i grensesnittet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Temamøter i høringsperioden

Møtet er det tredje temamøtet i høringsprosessen for en fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Klikk på lenkene for praktisk informasjon og påmelding:

 

 


 

 

 

 

Se strømming av temamøtet her