HELSENORGE

Temamøte: Samlokalisering av psykiatri, rus og somatikk

Hvorfor bør behandlingstilbud innen psykisk helsevern, rus og somatikk samlokaliseres? Erfaringer fra det nye sykehuset i Østfold presenteres på det andre temamøtet i høringsperioden for en fremtidig sykehusstruktur i Innlandet.

Sykehuset Innlandet arrangerer tre temamøter i den pågående høringsperioden. 27. april kommer viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen ved Sykehuset Østfold som har vært sentral i etableringen av et felles sykehus for somatiske og psykiatriske helsetjenester på Kalnes utenfor Sarpsborg.

Sykehuset trekkes frem i Nasjonal helse- og sykehusplan, som sier at samlokaliseringen «legger til rette for å behandle flere tilstander hos pasienten på samme sted og samtidig». Ved det nye sykehuset er det blant annet lagt til rette for samarbeid om flere pasientforløp, for eksempel ved spiseforstyrrelser, forgiftningstilstander, nevrologi og psykiatri.

Samspill mellom fagområder

Til temamøtet 27. april kommer også psykologspesialist Nina Lang fra Diakonhjemmet sykehus for å dele erfaringer fra en psykisk helsetjeneste i et somatisk sykehus.

Samspillet mellom psykisk helsevern, rus og somatikk vil også bli belyst av fagpersoner i Sykehuset Innlandet. Avdelingsoverlegene Roald Torp (indremedisin), Pål Christensen (barn og ungdom) og Eivind Aakhus og Bjørn-Magnus Tunheim Simonsen (psykisk helsevern) vil belyse sammenhenger mellom fagområdene.

Temamøter i høringsperioden

Møtet er det andre av tre temamøter i høringsprosessen for en fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Klikk på lenkene for praktisk informasjon og påmelding:


Les mer om høring og fremtidig sykehusstruktur