HELSENORGE

To millioner til å styrke tilbudet til innsatte

Sykehuset Innlandet er tildelt to millioner kroner for å styrke tilbudet av psykiske helsetjenester og rusbehandling til innsatte i fengslene. Målet er å få et mer likeverdig tilbud. 

Les mer på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF:Innsatte i fengslene skal få bedre psykisk helsehjelp (helse-sorost.no)​​​​