HELSENORGE

Varsler pasienter om tredje dose

Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt at personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter bør ha en tredje vaksinedose for å bedre sin beskyttelse mot covid 19-smitte og alvorlig sykdom. 

Vaksinasjonen foregår i regi av kommunen. Sykehuset Innlandet arbeider med å identifisere og informere flest mulig aktuelle pasienter i Innlandet. Mange pasienter har mottatt et brev fra sykehuset som kan benyttes som dokumentasjon på vaksinasjonsstedet. Noen pasienter er også informert direkte i forbindelse med pågående behandling eller gjennomførte kontroller på sykehuset.

– Det er viktig å understreke at det er pasienter i disse gruppene som vi av ulike årsaker ikke klarer å identifisere. Det kan være pasienter som kun har vært i kontakt med primærhelsetjenesten og fått utskrevet sine medikamenter der, eller pasienter som følges opp av avtalespesialister. Det kan også være pasienter som følges opp av leger hos oss, men som vi ikke har fanget opp gjennom den letingen vi har gjennomført i våre systemer, sier assisterende fagdirektør i Sykehuset Innlandet Siv Cathrine Høymork. 
Pasienter som tilhører de gruppene Folkehelseinstituttet har anbefalt at tilbys en tredje vaksinedose, oppfordres til å ta kontakt med vaksinesenteret i kommunen. Dersom de trenger en vurdering eller dokumentasjon fra sykehuset, kan de ta kontakt med den avdelingen de følges ved, sier Høymork.
Hun påpeker at for flertallet av pasientene vil annen dokumentasjon være tilstrekkelig. Dette kan du lese mer om på Folkehelseinstituttets hjemmeside.  

Informasjon om tredje dose