HELSENORGE

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Styringsgruppen for konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet skal ha sitt første møte 15. desember. 

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet mandat for konseptfase i arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF i møte 23. september. Det er opprettet en styringsgruppe som ledes av Helse Sør-Øst RHF. Det er også ansatt prosjektleder for arbeidet. 

Les nyhetssaken på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider (helse-sorost.no)​