HELSENORGE

Vil desentralisere flere tjenester

Styret i Sykehuset Innlandet vil etablere flere spesialisthelsetjenester på Hadeland. Opprettelsen av polikliniske tilbud ved årsskiftet kan være forløperen til et lokalmedisinsk senter i området. Samtidig vil Sykehuset Innlandet se på mulighetene til å styrke de lokalmedisinske sentrene på Otta og Fagernes.

Styret behandlet 16. juni en rapport om desentraliserte spesialisthelsetjenester på Hadeland, etter at rapporten har vært på innspillsrunde hos Gran og Lunner kommuner.

Sykehuset har som en av sine føringer å «sentralisere det som må sentraliseres og desentralisere det som kan desentraliseres». I saksutredningen til styremøtet 16. juni var det vektlagt at etableringen av spesialisthelsetjenester på Hadeland er i tråd med foretakets satsing på tjenester nærmere der pasienten bor.

 Det er viktig å kunne videreutvikle og utvide tilbudet med desentraliserte spesialisthelsetjenester på Hadeland. Dette vil bli et godt tilbud for befolkningen i regionen, skriver administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i styresaken.

Flere polikliniske tilbud

Styret ser positivt på etableringen, som har planlagt oppstart innen utgangen av januar 2018. Det legges i første omgang opp til å etablere tilbud med røntgenundersøkelser, radiologisk ultralyd, ortopedisk poliklinikk, øre/nese/hals-poliklinikk samt videreføring og utvidelse av gynekologisk poliklinikk/svangerskapspoliklinikk. Det arbeides også med å få på plass poliklinisk tilbud innenfor kardiologi.

Sykehuset Innlandet har allerede et distriktspsykiatrisk senter i Hadeland, samt en ambulansestasjon som er del av nødetatsbygget.

Som bakgrunn for etableringen har Sykehuset Innlandet gjennomført en bred utredning i samarbeid med Gran og Lunner kommuner. Sykehuset Innlandet legger opp til tilsvarende utredningsprosesser i Nord-Gudbrandsdal og Valdres det kommende året, for å vurdere videreutvikling av de lokalmedisinske sentrene på Otta og Fagernes.


Rapport:

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbud på Hadeland


Les hele styresaken her