HELSENORGE

Vurderer alternative strukturer for Sykehuset Innlandet

Styret i Helse Sør-Øst RHF gjennomgikk 22. april høringsuttalelsene om framtidig sykehusstruktur i Innlandet og vedtok at Sykehuset Innlandet skal vurdere tre alternativer.

Styret i Sykehuset Innlandet planlegger å behandle saken 4. mai, før styret i Helse Sør-Øst RHF fatter sitt endelige vedtak 28. mai. Deretter vil dette bli lagt fram for helseministeren i et foretaksmøte.

Les hele saken på helse-sorost.no