HELSENORGE

​Vurderer flere tjenester i Nord-Gudbrandsdal

Sykehuset Innlandet går sammen med kommunene i Nord-Gudbrandsdal om å vurdere hvordan det lokalmedisinske senteret på Otta kan videreutvikles. Samarbeidet kan legge til rette for flere desentraliserte spesialisthelsetjenester.

En faglig arbeidsgruppe med representanter fra kommuner og sykehus anbefalte i fjor at Sykehuset Innlandet etablerer og videreutvikler flere polikliniske tilbud ved de lokalmedisinske sentrene i Oppland. Nå følges dette opp med en lokal utredningsprosess der de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal, det lokalmedisinske senteret på Otta og Sykehuset Innlandet sammen vurderer hvilke tjenester som kan etableres og videreutvikles.

I et oppstartsmøte 22. juni diskuterte partene hvordan arbeidet bør organiseres. Ambisjonen er å legge frem en rapport høsten 2017 som gir konkrete utviklingsmål for tjenestetilbudet.

– Det er store avstander i Nord-Gudbrandsdal, og det er viktig at våre tjenester er tilgjengelige for pasientene i hele området. Sammen med kommunene vil vi nå se på hvordan tjenestene bør være organisert og hvilke tjenester vi kan tilby lokalt, sier divisjonsdirektør for prehospitale tjenester Geir Kristoffersen, som leder Sykehuset Innlandets arbeid med å videreutvikle de lokalmedisinske sentrene.

Samling og desentralisering

Utviklingen av desentraliserte tjenester har i vår vært ett av temaene i høringen av Sykehuset Innlandets idéfaserapport. Her vektlegges ambisjonen om å «samle de tjenestene som må samles og desentralisere de tjenestene som kan desentraliseres». For utredningen i Nord-Gudbrandsdal kan det ha stor betydning hvilken løsning som velges for en fremtidig sykehusstruktur. Denne avklaringen er ventet i oktober.

Etter oppstartsmøtet vil det bli nedsatt en styringsgruppe hvor både kommunene og Sykehuset Innlandet er representert. Det legges opp til at alle de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal blir involvert i utredningsprosessen.

– Vi har fått flere innspill fra kommunene, og vi ser frem til å samarbeide om å finne gode løsninger for pasientene i området, sier Kristoffersen.


Rapport:

Utredning av pasienttilbud og faglig innhold i lokalmedisinske sentre/desentraliserte tilbud