Bedre planlegging gir mer til behandling

Reduserte reisekostnader

Takket være mer bruk av kollektivtrafikk, fere pasienter i samme drosje og god samordning av pasientenes hjemreise har Sykehuset Innlandet spart over 20 millioner kroner så langt i år.  Disse pengene blir tilført driften ved sykehusene våre, sier økonomidirektør i Sykehuset Innlandet, Nina Lier.

​Utgiftene til pasientreiser har de siste årene økt hvert år. Den siste tiden har Pasientreiser Innlandet satt fokus på å sikre at pasientene får rett transport til rett tid, blant annet gjennom tettere dialog med de som har rekvisisjonsrett i primær- og spesialisthelsetjeneste.


Gir resultater

Sykehuset Innlandet satte av hele 40 millioner kroner for å dekke de økte pasientreisekostnadene i år, da det var usikkerhet knyttet til både vekst og omlegging til såkalte "enkeltoppgjør" der pasienten dekker transport selv og sender krav om refusjon digitalt.
– Ved fem av seks sykehus i Sykehuset Innlandet har antall rekvisisjoner i år ligget lavere enn året før, forteller Lier. På Lillehammer har antall rekvisisjoner, utenom dialysepasientene, gått ned med 29 prosent. For Gjøvik er det en nedgang på 21 prosent, 19 prosent på Hamar, åtte prosents nedgang på Elverum og sju prosent på Kongsvinger. Bare Tynset har hatt en økning i antall rekvisisjoner i 2017.

De reduserte transportkostnadene innebærer at Sykehuset Innlandet etter årets åtte første måneder kan overføre 20 millioner kroner tilbake til sykehusenes driftsbudsjetter.
– Det betyr at vi får brukt pengene våre til det de bør brukes til, nemlig pasientbehandling, sier direktør medisin og helsefag, Ellen Henriette Pettersen. Divisjon Elverum–Hamar tilføres 7,5 millioner kroner, divisjon Gjøvik–Lillehammer 8,6 millioner kroner, divisjon Kongsvinger 3,1 millioner kroner, divisjon Tynset 600.000 kroner, divisjon Psykisk helsevern 500.000 kroner, divisjon Habilitering/rehabilitering 300.000 kroner og divisjon Prehospitale tjenester 200.000 kroner.


Ikke alltid krav på drosje

Ikke alle pasienter har vært like fornøyde når det den siste tiden har vært økt fokus på riktig bruk av transport til og fra behandling.– Målet vårt må være å gi pasienten riktig transport til rett tid. Det innebærer for eksempel at en pasient som kommer til sykehus i taxi kanskje ikke har en medisinsk grunn til også å få slik transport hjem etter behandling. Vi ønsker ikke å være vanskelige, men i prioriteringer så mener vi at vi først og fremst bør bruke så mye som mulig av ressursene våre på pasientbehandling, sier viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Astrid Bugge Mjærum.

Til nå i år har Sykehuset Innlandet brukt 118 millioner kroner på rekvisisjoner til drosje, buss og privat skyss for pasientene i Hedmark og Oppland
Saken er publisert i SI Magasinet nummer 3-2017. Les hele magasinet her.