Ideelt for postbariatrisk virksomhet

Nytt tilbud

– Å etablere et tilbud om postbariatriske inngrep ved sykehuset på Tynset er svært gunstig, både for den videre utvikling av faget og for sykehuset. Det sier Jan Kåre Frøyen, som fra 1. oktober tiltrer som avdelingsoverlege, når de starter opp med et slikt tilbud på Tynset.

Bilde av Hans Marius Solli, Jan Kåre Frøyen og Oddbjørn Øien.
Gleder seg: Medisinsk fagsjef ved sykehuset på Tynset, Oddbjørn Øien (t.h.) gleder seg over å kunne tilby ett nytt pasienttilbud sammen med avdelingsoverlege Jan Kåre Frøyen (midten) og overlege Hans Marius Solli. Foto: Trond Findahl, Østlendingen.

Postbariatriske  inngrep  blir  utført  på  pasienter som har fått utført fedmeoperasjoner. Hvert år utføres det mellom 3.000 og 4.000 fedmeoperasjoner her i landet.


Stor kompetanse

Frøyen, som har vært ansatt ved sykehuset i Bærum i to og et halvt år, er godt fornøyd med å ha fått med seg overlegene Marius Solli-Nilsen og Gudjon L. Gunnarsson i teamet. Solli-Nilsen har fra 2012 vært overlege og assisterende avdelingsleder ved plastikkirurgisk avdeling ved sykehuset i Østfold, mens Gunnarsson, spesialist i plastikkirurgi, har vært overlege ved sykehuset i Telemark siden 2009, med hovedansvar for rekonstruktiv  og korrektiv brystkirurgi.
– Vi er et team som har bred og lang erfaring, og vi håper det også vil være viktig kompetanse som andre ved sykehuset kan benytte seg av, sier Frøyen. De starter opp tilbudet i det små i starten av oktober. Da blir det noen uker med konsultasjoner med pasientene, før de setter i gang med inngrep rundt årsskiftet.

 

Lange ventelister

– Vi synes det er perfekt å legge denne typen planlagt behandling til sykehuset på Tynset. Postbariatrisk kirurgi og brystreduksjoner er tilbud som ofte blir skjøvet til side ved store akuttsykehus. Små lokalsykehus er derfor helt perfekte for slik aktivitet, sier Frøyen, som legger til at det også er en fordel at Tynset har god erfaring fra elektiv virksomhet innen protesekirurgi.
– Det er en stor fordel, og det synes å gjennom- syre organisasjonen vi har møtt, sier Frøyen.

I Sykehuset Innlandet er det sykehuset på Gjøvik som utfører fedmeoperasjoner. For mange av disse pasientene oppstår det utfordringer med overflødig hud i etterkant.
– Når pasientene går ned 50 kilo eller mer, blir det mye hud til overs. Det kan gi fysiske plager som eksem, sårdannelse og utvikling av sopp, sier han.


Tror på suksess

Jan Kåre Frøyen sier han har god tro på at det vil bli et godt volum på aktiviteten.
– Vi skal jobbe Nordsjø-turnus, det vil si være to uker på og fire uker av. Når vi er i full drift vil det være tre operasjoner om dagen. Dersom vi hadde vært ved et akuttsykehus, ville vi risikert at operasjoner ble strøket som følge av uforutsette hendelser. Det vil vi slippe på Tynset. Jeg er ikke i tvil om at vi vil få stor pågang, sier Frøyen.

Medisinsk fagsjef på Tynset, Oddbjørn Øien, sier de er svært glade for å få være med å utvikle nye tilbud til nye pasientgrupper.
– Vi har en kompetanse og en kapasitet som vi vil bruke på en god måte for å hjelpe disse pasientene, sier Øien, som sier det vil bli noen flere pasienter innlagt og relativt store operasjoner.
– Det gjør at vi kan styrke bemanningen vår på områder der vi er sårbare, som blant annet innen anestesi, sier Øien.
 Saken er publisert i SI Magasinet nummer 3-2017. Les hele magasinet her.