Leder:

Paradigmeskifter

Et paradigmeskifte er et systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og rekkevidde. Et eksempel på et paradigmeskifte er det heliosentriske verdensbildet slik det ble formulert av Nikolaus Kopernikus og lagt fram på nytt av Galileo Galilei. Før denne ideen ble skapt var det rådende synet at solen, planetene og stjernene gikk i bane rundt jorda. Med den nye teorien ble solen sett som sentrum i solsystemet, og jorden og de andre planetene kretsende i bane omkring.

Vi har flere større endringer i helsevesenet også. Overgangen fra åpen kirurgi til laparoskopi, medisinfri behandling i psykisk helsevern, immunterapilegemidler eller pasientens selvbestemmelse og samvalg. Nå er det muligens prediktiv, preventiv, personlig, eller skreddersydd medisin med individuell diagnostikk og behandling som er det nærmeste vi kommer et framtidig paradigmeskifte.

Hele sykehusnorge er en del av disse endringene, men noen endringer må vi skape selv. I Sykehuset Innlandet er vi i en fase hvor nye tanker må tenkes. Vi skal beskrive hvordan framtidens pasienter skal behandles. Jeg tror vi må tvinge oss selv til å tenke langt frem. Det er hvordan pasientene skal behandles som vil være førende for hvilken kvalitet vi gir pasientene og hvordan byggene våre må endres eller bygges.

Et av de forholdene jeg tror kommer til å skape et paradigmeskifte hos oss er hvordan, hvor og med hvil- ken kompetanse vi møter pasientene. I dag kommer de til oss, til sykehusene våre og til hvert av våre fag innenfor våre fagsøyler og vegger. Vi har i stor grad lagt opp pasientforløpet ut fra våre egne fagområder. Hvis vi snur på dette, kan vi i langt større grad komme til pasienten med vårt tverrfaglige team, for en helhetlig pasientbehandling. Inne i sykehuset, eller der hvor pasienten befinner seg, enten det er hjemme, på et sykehjem eller i en ambulanse. Alle møter trenger ikke å være fysiske. Mye kan gjøres ved bruk av teknologi.

Det eksempelet som tydeligst illustrerer behovet for at vi begynner å arbeide mer helhetlig, er dagens skille mellom psykisk helsevern og somatikk. Pasientene innenfor psykisk helsevern har kortere levetid på grunn av somatiske lidelser. Slik kan det ikke være. Hvis vi skal møte pasienten der pasienten er, er to forhold avgjørende. Vi må finne bedre løsninger for samhandling med kommunene og vi må ta i bruk ny teknologi raskere og bedre.

I dag hørte jeg om en pasient som hadde tatt drosje fra Bjorli til ett av våre sykehus for å ha en samtale om endring i medikamenter. Bilde av administrerende direktør Alice Beathe AndersgaardJeg kjenner ikke til pasienthistorien utover det han fortalte, men hvis vi hadde klart å ta både teknologi og samhandlingsmulighetene bedre i bruk så kunne vår kompetanse møtt pasienten der han var, istedenfor at han kom til oss.

Vi har høy kompetanse, mange ressurser
og alle er klar over at vi skal gjennom endringer de neste årene.
Forholdene ligger til rette for et skifte i tenkemåte.
Saken er publisert i SI Magasinet nummer 3-2017. Les hele magasinet her.