Samlet i felles intensivavdeling

Elverum sist ut:

I september ble avdeling for medisinsk overvåkning og avdeling for intensiv på Elverum slått sammen til en felles avdeling. Med det er en over ti år lang prosess ved sykehusene i Innlandet avsluttet.

Bilde fra avdelingen.
Sammen: Lokalene har blitt lyse og trivelige og en ny organisasjon skal nå formes med 45 ansatte og 22 senger.

I 2006 ble det gjort et prinsippvedtak i Sykehuset Innlandet om at intensiv- og overvåkningsavdelinger skulle slås sammen. Nå har alle sykehusene organisert sine avdelinger slik. Den sammenslåtte avdelingen på Elverum består nå av 45 ansatte og 22 sengeplasser.

Ting tar tid

— Vi har prøvd å få til dette fire ganger i løpet av en tiårsperiode, og jeg hadde nok på mange måter gitt opp etter tredje forsøket, sa divisjonsdirektør Øyvind Graadal, da åpningen ble markert. Avdelingssykepleier Tjere Tveter ville det imidlertid annerledes og gik i gang med et fjerde forsøk, som nå har resulert i en god modell. 

— En stor takk til de ansatte som har jobbet her under oppsussingen og støyen, sa Tverter, som gleder seg til fortsettelsen.


Foreslått før

Avdelingssjef ved medisinsk avdeling, Arne Floor, sa under åpningen at en felles avdeling har vært tema lenge.
— Allerede på 1970-tallet ville daværende overlge Hans Tveten slå sammen avdelingen som drev med oppvåkning/overvåkning og intensiv. Men dette møtte interne motbør. Så gikk det fram til 1988 da gastrokirurg og avdelingssjef Helge Solhaug ville slå sammen avdelingene. Hller ikke den gang lyktes det. I 2017 klarte vi det altså, så vi har på mange måter rykktet tilbake til starten på 80-tallet, sa Floor.


Styrket avdeling

— Dette er jo bare starten. Vi vet ikke helt hvilke gevinster vi får, men vi vet at det er dyrere å drifte to små avdelinger enn en større. Dessuten blir dette en mer fleksibel organisasjon, som i seg selv har en ganske stor vaktbyrde, sier Graadal.

Han hadde med dseg lovnader om at det skulle komme nye stoler til pårørende i løpet av et par uker, som en gave til den nye avdelingen.
— Dette blir et nytt og annerledes fellesskap, der vi samen kan få bygge en organisasjon som drar lasset sammen, sier Bror Johnstad, avdelingssjef i akuttmedisin.Saken er publisert i SI Magasinet nummer 3-2017. Les hele magasinet her.