Utlysning av forskningsmidler for 2019

Helse Sør-Øst har lyst ut forskningsmidler for 2019.

Det er flere søknadstyper. Alle har frist 5. september 2018 klokka 16.00. Merk at Sykehuset Innlandet har egne interne frister for slike søknader.


Det kan søkes om

Regionale forskningsmidler Utenlandsstipend til pågående forskningsprosjekter Midler til Regionale forskningsnettverk


Merk at:
Utlysning av strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus har vært sendt ut tidligere.
Der har to søkere fått anledning til å fremme søknad.

Sykehuset Innlandet har som krav at alle søknader på SI-midler, som hadde frist 15. juni, skal sendes til Helse Sør-Øst sin utlysning. Det er fullt mulig å søke til Helse Sør-Øst uten først å ha søkt på SI sin utlysning.

Om søknaden

 • Sykehuset Innlandet er formell søkerinstitusjon ved alle søknader til Helse Sør-Øst
 • Alle søknader skal gjennomgås, godkjennes og ledelsesforankres i Sykehuset Innlandet
 • Les utlysningsteksten nøye (inkludert all informasjon som er lenket opp til denne og punktene under Føringer og obligatoriske vedlegg for aktuell søknadskategori)
 • Det er svært viktig at søknaden er korrekt utfylt og at alle formelle krav er oppfylt
 • Det legges stor vekt på formatet, samt en klar framstilling av prosjektet
  • Forsker og prosjektleder/veileder bør jobbe med et godt språk og presise formuleringer
  • Beskrivelse av metode er en særlig viktig del
 • Søknaden skal skrives på engelsk
 • La evt en akademisk medkollega fungere som referee før søknaden sendes til forskningsavdelingen for gjennomgang og godkjenning
 • Søknadsprosessen

  1. Opprett elektronisk søknadsskjema

   Alle kan opprette søknadsskjema, men prosjektleder skal stå som søker.

  2. Fredag 17. august klokka 14

   Søknader som ikke er sendt til SI sin utlysning MÅ sendes forskningsavdelingen før fredag 17. august klokka 14.00

   Mail med lenke til elektronisk søknad sendes
   britt.rydjord@sykehuset-innlandet.no

   Søknadsskjemaet må inneholde alle obligatoriske vedlegg (inkludert fullstendig prosjektbeskrivelse)
   Søknader som kommer etter fristen blir ikke godkjent/ledelsesforankret og kan ikke fremmes

  3. Fredag 24. august klokka 14.00

   Søknader som er sendt til SI sin utlysning MÅ sendes forskningsavdelingen før fredag 24. august klokka 14.00.   Mail med lenke til elektronisk søknad sendes
   britt.rydjord@sykehuset-innlandet.no

   Søknadsskjemaet må inneholde alle obligatoriske vedlegg (inkludert fullstendig prosjektbeskrivelse)
   Søknader som kommer etter fristen blir ikke godkjent/ledelsesforankret og kan ikke fremmes

  4. Tilbakemelding senest torsdag 30. august

   Forskningsavdelingen gir alle søkere en tilbakemelding på sine søknader senest torsdag 30. august.

  5. Onsdag 05. september klokka 16.00

   Alle som får godkjent sin søknad i Sykehuset Innlandet må sende endelig søknad til Helse Sør-Øst.

  6. Søknadene ledelsesforankres i Sykehuset Innlandet   Om prosjektleder/søker

  • Prosjektleder er faglig ansvarlig for prosjektet /nettverket
  • Prosjektleder må ha doktorgrad/formell forskningskompetanse
  • Ved vurdering av søknaden legges det stor vekt på prosjektleders forskningsmeritter
  • Prosjektleder (søker) skal som hovedregel være ansatt eller ha sitt hovedarbeidssted ved søkerinstitusjonen
   • Alternativt kan prosjektleder (søker) være ansatt ved et annet helseforetak/privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst. I slike tilfeller skal prosjektleders rettigheter og plikter i prosjektet presiseres i en egen samarbeidsavtale med søkerinstitusjonen.
  • Forskere ansatt i Sykehuset Innlandet skal oppgi det som søkerinstitusjon
  • Prosjektleder ansatt ved annet helseforetak skal oppgi Sykehuset Innlandet som søkerinstitusjon hvis prosjektet utgår herfra og forskeren/stipendiaten er ansatt i Sykehuset Innlandet