Organisering

Sykehuset Innlandet er organisert med ti divisjoner. Hver divisjon ledes av en divisjonsdirektør. I tillegg har Sykehuset Innlandet fire stabsområder og et prosjektområde. 
Se oversikt over organiseringen under.

Organisasjonskart for Sykehuset Innlandet HF

Divisjoner

Divisjon Eiendom og internservice

Divisjonsdirektør
Bård Are Bjørnstad

Assisterende divisjonsdirektør
Gro Ingeborg Løwe


Avdelinger

Eiendomsforvaltning
​​Avdelingssjef Tor Martin Haaland

Forsyning og transport ​
Avdelingssjef Morten Endresen

Innkjøp og kontrakt
​​Avdelingssjef Karl Løkken

Matforsyning
Avdelingssjef Oddvar Henriksen​

Renhold og tekstil
Ellen Hæreid Nylund

Servicetorg ​
Avdelingssjef Guri Monssen

Eiendomsdrift og utvikling
​Avdelingssjef Chay Håkonsen
Assisterende avdelingssjef Stig Anders Stensby

Divisjon Elverum-Hamar

Divisjonsdirektør
Øyvind Graadal

Assisterende divisjonsdirektør
Håvard Kydland


Avdelinger

Akuttmedisin  ​
Avdelingssjef Bror A. Johnstad

Barne- og ungdomsavdelingen
Avdelingssjef Jon Grøtta

Bildediagnostikk Elverum
Avdelingssjef Gro Christensen

Bildediagnostikk Hamar
Avdelingssjef Trine Fleischer Eng​

Ergoterapi og fysioterapi ​​Elverum
Avdelingssjef Arne Floor

Ergoterapi og fysioterapi Hamar
Avdelingssjef Hege Sognar Haugen

Gynekologi og føde ​
Avdelingssjef Anne Birthe Lømo

Medisin Elverum
​Avdelingssjef Arne Floor

Medisin Hamar ​
Avdelingssjef Hege Sognar Haugen

Kirurgi Hamar
​Avdelingssjef Sigmund Nesvåg

Kirurgi Elverum
​Avdelingssjef Helge Wangen

​​Øre/nese/hals ​
Avdelingssjef Lena Rømmen Ovli

Øyeavdelingen
Avdelingssjef Lena Rømmen Ovli

Divisjon Gjøvik-Lillehammer

Divisjonsdirektør
Hege Lundring

Assisterende divisjonsdirektør
Kari Mette Vika


Avdelinger

Akuttmedisin Gjøvik
Avdelingssjef Odd Ingar Toresen

Akuttmedisin Lillehammer
Avdelingssjef Per Arne Lien​ 

Barne- og ungdomsavdelingen
​Avdelingssjef Pål Christensen

Bildediagnostikk Gjøvik 
​Avdelingssjef Jarle S. Brudevoll

Bildediagnostikk Lillehammer 
Avdelingssjef Frode Totlund

Gynekologi og føde Gjøvik 
​Avdelingssjef Anja Døssland Holstad

Indremedisin Gjøvik 
Avdelingssjef Anne Kristine Fagerheim Skaug​

Indremedisin Lillehammer ​
Avdelingssjef Ole Jonas Rolstad 

Kirurgi Gjøvik
Avdelingssjef Inger Opheim

Kirurgi Lillehammer
Konstituert avdelingssjef Thomas Moger

Kvinneklinikken
Avdelingssjef Stian Westad

Nevrologi og klinisk nevrofysiologi ​
​Avdelingssjef Grethe Kleveland

Øre/nese/hals
​Avdelingssjef Bjørg Harby

Divisjon Habilitering/rehabilitering

Divisjonsdirektør
Astrid Millum


Avdelinger

Fysikalsk medisin og rehabilitering​​ ​
Avdelingssjef Atle Stenhaug Sørensen

Habilitering
Avdelingssjef Wenche Midjo Røkke

Divisjon Medisinsk service

Divisjonsdirektør
Randi Lilleengen Beitdokken


Avdelinger

Blodbank og medisinsk biokjemi
Avdelingssjef Mona Steen

Medisinsk mikrobiologi
​Avdelingssjef Rolf-Arne Sandnes

Medisinsk teknologi
Avdelingssjef Dag Søgaard

Patologi
Avdelingssjef Rune Waalen

Divisjon Prehospitale tjenester

Divisjonsdirektør
Geir Kristoffersen


Avdelinger

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)
Avdelingssjef Arne Stokke

Ambulansetjenesten
Avdelingssjef Ingvild Grønnerud

Lokalmedisinske senter (LMS)
Koordinator Morten Lang-Ree

Luftambulansetjenesten
​Avdelingssjef Dag Frode Kjernlie

Pasientreiser Innlandet
Avdelingssjef Thor Kristian Halseth

Kompetanseavdelingen
Avdelingssjef Pål Anders Mæhlum 

Divisjon Psykisk helsevern

Divisjonsdirektør
Benedicte Thorsen-Dahl

Assisterende divisjonsdirektør
Anton Åhren


Avdelinger

Akuttpsykiatri og psykosebehandling, SI Reinsvoll
Avdelingssjef Alf Skar

Akuttpsykiatri og psykosebehandling​, SI Sanderud
Avdelingssjef Sylvi Nes​ 

Alderspsykiatri
Avdelingssjef Susan Juell

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling​ (TSB)
Avdelingssjef Erik Szabo


BUP

BUP Hedmark
Avdelingssjef Hanne Øverås

BUP Oppland
Avdelingssjef Bjørg Antonsen

BUP døgnavdeling ​
Avdelingssjef Hallgeir Lange


DPS

DPS Elverum-Hamar ​
Avdelingssjef Marianne Gade

DPS Gjøvik
Avdelingssjef Liv Hammerstad

DPS Lillehammer ​
Avdelingssjef Berit Bakkemo

DPS Tynset ​
Avdelingssjef Steinar Trettebergstuen


Divisjon Tynset

Divisjonsdirektør
Stein Tronsmoen


Avdelinger

Akutt, kirurgi og ortopedi
Avdelingssjef Ingeborg Kirkbakk

Medisin og fødestue
Avdelingssjef Astrid Skotte

Bildediagnostikk
Avdelingssjef Morten Resell

Staber

Stabsområde Helse

Direktør medisin og helsefag
Ellen Henriette Pettersen

Assisterende direktør medisin og helsefag
Trine E. Finnes


Avdelinger

E-helse og teknologi
Avdelingssjef Roar Halvorsen

Forskning
Forskningsdirektør Ingeborg Hartz

Kvalitet og pasientsikkerhet
Avdelingssjef Embjørg Lie

Samhandling og brukermedvirkning
Avdelingssjef Marthe Flugstad

Virksomhetsstyring
Avdelingssjef Borghild Rake Hammer

Stabsområde HR

HR-direktør
Rune Hummelvoll

HR-sjef foretak
Ragnhild Wulfsberg

Arbeidsgiverpolitikk
Forhandlingssjef Henning Larsen

HR Utvikling
Konstituert avdelingssjef Anita Standal

HR Rådgivning
Avdelingssjef Øystein Høisveen

HR Forvaltning
Avdelingssjef Marianne Enger

HMS/BHT
Avdelingssjef Bjørn Egil Skar

Juridisk
Foretaksadvokat Hans Kristian Hellum

Stabsområde Kommunikasjon og samfunnskontakt

Kommunikasjonsdirektør
Astrid Bugge Mjærum

Oversikt over pressekontakter

Stabsområde Økonomi

Økonomidirektør
Nina Lier

Prosjekt Framtidig sykehusstruktur

Prosjektdirektør
Roger Jenssen

Les om framtidig sykehusstruktur

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.