Brukerutvalget

Brukerutvalget er til for å tale pasientenes sak og skal gi råd til Sykehuset Innlandet i arbeidet med å videreutvikle pasienttilbudet. Brukerutvalget består av representanter for ulike pasientorganisasjoner i Innlandet.

Fakta

Fakta om Brukerutvalget

Brukerutvalgets 10 medlemmer oppnevnes av styret i Sykehuset Innlandet etter forslag fra pasient- og brukerorganisasjonene og eldrerådene i Hedmark og Oppland.

Brukerutvalget har 8-10 møter i året. Representanter fra Sykehuset Innlandets ledelse deltar fast på brukerutvalgets møter.

Medlemmene opp­nevnes fra:​

  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
  • Kreftforeningen
  • Mental Helse
  • Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
  • Oppland og Hedmark fylkes eldreråd

Brukerutvalgets medlemmer

Medlemsoversikt

Per Rasmussen (leder) ​
Oppland fylkeskommunes eldreråd ​

Gerd Elisabeth Nonstad (nestleder)
Kreftforeningen​

​Aage Willy Jonassen
Hedmark fylkeskommune eldreråd

Kine Tøftum Sunde ​
FFO Oppland

Tone Meisdalen
RIO Innlandet

Kjell Viggo Eilertsen
Mental helse Oppland

Gunn Rauken
FFO Hedmark

Svein Erik Lund
FFO Oppland

​Jøran Halvorsen ​
Mental helse Hedmark

Torstein Lerhol
​SAFO

Sykehusrepresentanter

Alice Beathe Andersgaard
Administrerende direktør

Marthe Flugstad
Konstituert avdelingssjef samhandling og brukermedvirkning

Geir Silseth
Spesialrådgiver

Kommende møter

Referater


Referater fra 2018


2018-01-10-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-01-10-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-01-10-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-02-07-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-02-07-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-02-07-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-03-07-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-03-07-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-03-07-Referat-Brukerutvalget.pdf

Referater fra 2017

2018-03-07-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-03-07-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-03-07-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-02-07-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-02-07-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-02-07-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-01-10-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-01-10-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-01-10-Referat-Brukerutvalget.pdf
2017-12-06-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2017-12-06-Referat-Brukerutvalget.pdf2017-12-06-Referat-Brukerutvalget.pdf
2017-11-01-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2017-11-01-Referat-Brukerutvalget.pdf2017-11-01-Referat-Brukerutvalget.pdf
2017-10-04-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2017-10-04-Referat-Brukerutvalget.pdf2017-10-04-Referat-Brukerutvalget.pdf
2017-09-06-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2017-09-06-Referat-Brukerutvalget.pdf2017-09-06-Referat-Brukerutvalget.pdf
2017-06-06-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2017-06-06-Referat-Brukerutvalget.pdf2017-06-06-Referat-Brukerutvalget.pdf
2017-04-05-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2017-04-05-Referat-Brukerutvalget.pdf2017-04-05-Referat-Brukerutvalget.pdf
2017-03-08-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2017-03-08-Referat-Brukerutvalget.pdf2017-03-08-Referat-Brukerutvalget.pdf
2017-02-08-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2017-02-08-Referat-Brukerutvalget.pdf2017-02-08-Referat-Brukerutvalget.pdf
2017-01-02-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2017-01-02-Referat-Brukerutvalget.pdf2017-01-02-Referat-Brukerutvalget.pdf

Referater fra 2016

2018-03-07-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-03-07-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-03-07-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-02-07-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-02-07-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-02-07-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-01-10-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-01-10-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-01-10-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-12-07-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2016-12-07-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-12-07-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-11-03-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2016-11-03-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-11-03-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-10-05-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2016-10-05-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-10-05-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-09-07-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2016-09-07-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-09-07-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-06-01-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2016-06-01-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-06-01-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-05-04-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2016-05-04-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-05-04-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-04-13-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2016-04-13-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-04-13-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-03-03-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2016-03-03-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-03-03-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-02-03-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2016-02-03-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-02-03-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-01-06-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2016-01-06-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-01-06-Referat-Brukerutvalget.pdfOversikt over brukerorganisasjoner

Høringsuttalelser

Om framtidig sykehusstruktur i Sykehuset InnlandetOm foretakstilhørighet for SI Kongsvinger


Hysj, vi vil ikke høre!

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet ønsker å sette fokus på ivaretakelse av taushetsplikten og har fått trykket opp «Hysj-kort».


Taushetsplikten etter kapittel 5 i lov om helsepersonell skal, som kjent, hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.


Bilde av en brosjyre som spørr om du har brutt taushetsplikten din i dag. Brosjyren er fra Brukerutvalget.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.