Brukerutvalget

Brukerutvalget er til for å tale pasientenes sak og skal gi råd til Sykehuset Innlandet i arbeidet med å videreutvikle pasienttilbudet. Brukerutvalget består av representanter for ulike pasientorganisasjoner i Innlandet.

Fakta

Fakta om Brukerutvalget

Brukerutvalgets 10 medlemmer oppnevnes av styret i Sykehuset Innlandet etter forslag fra pasient- og brukerorganisasjonene og eldrerådene i Hedmark og Oppland.

Brukerutvalget har 8-10 møter i året. Representanter fra Sykehuset Innlandets ledelse deltar fast på brukerutvalgets møter.

Medlemmene opp­nevnes fra:​

  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
  • Kreftforeningen
  • Mental Helse
  • Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
  • Oppland og Hedmark fylkes eldreråd

Brukerutvalgets medlemmer

Medlemsoversikt

Gerd Elisabeth Nonstad (leder)
Kreftforeningen​

Svein Erik Lund (nestleder)
FFO Oppland

Aage Willy Jonassen
Hedmark fylkeskommune eldreråd

Kjell Viggo Eilertsen
Mental helse Oppland

Gunn Rauken
FFO Hedmark

​Jøran Halvorsen ​
Mental helse Hedmark

Anders Nupen Hansen
SAFO

Stig Haugrud
RIO

Svein Olav Karlsen
Oppland fylkeskommunes eldreråd

Inger Skauen
FFO Hedmark

Sykehusrepresentanter

Alice Beathe Andersgaard
Administrerende direktør

Marthe Flugstad
Konstituert avdelingssjef samhandling og brukermedvirkning

Geir Silseth
Spesialrådgiver

Referater


Referater fra 2018


2018-01-10-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-01-10-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-01-10-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-02-07-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-02-07-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-02-07-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-03-07-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-03-07-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-03-07-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-05-09-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-05-09-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-05-09-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-06-06-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-06-06-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-06-06-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-09-04-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-09-04-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-09-04-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-11-01-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-11-01-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-11-01-Referat-Brukerutvalget.pdf

Referater fra 2017

2018-11-01-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-11-01-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-11-01-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-09-04-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-09-04-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-09-04-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-06-06-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-06-06-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-06-06-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-05-09-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-05-09-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-05-09-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-03-07-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-03-07-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-03-07-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-02-07-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-02-07-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-02-07-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-01-10-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-01-10-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-01-10-Referat-Brukerutvalget.pdf
2017-12-06-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2017-12-06-Referat-Brukerutvalget.pdf2017-12-06-Referat-Brukerutvalget.pdf
2017-11-01-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2017-11-01-Referat-Brukerutvalget.pdf2017-11-01-Referat-Brukerutvalget.pdf
2017-10-04-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2017-10-04-Referat-Brukerutvalget.pdf2017-10-04-Referat-Brukerutvalget.pdf
2017-09-06-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2017-09-06-Referat-Brukerutvalget.pdf2017-09-06-Referat-Brukerutvalget.pdf
2017-06-06-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2017-06-06-Referat-Brukerutvalget.pdf2017-06-06-Referat-Brukerutvalget.pdf
2017-04-05-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2017-04-05-Referat-Brukerutvalget.pdf2017-04-05-Referat-Brukerutvalget.pdf
2017-03-08-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2017-03-08-Referat-Brukerutvalget.pdf2017-03-08-Referat-Brukerutvalget.pdf
2017-02-08-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2017-02-08-Referat-Brukerutvalget.pdf2017-02-08-Referat-Brukerutvalget.pdf
2017-01-02-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2017-01-02-Referat-Brukerutvalget.pdf2017-01-02-Referat-Brukerutvalget.pdf

Referater fra 2016

2018-11-01-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-11-01-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-11-01-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-09-04-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-09-04-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-09-04-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-06-06-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-06-06-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-06-06-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-05-09-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-05-09-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-05-09-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-03-07-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-03-07-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-03-07-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-02-07-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-02-07-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-02-07-Referat-Brukerutvalget.pdf
2018-01-10-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2018-01-10-Referat-Brukerutvalget.pdf2018-01-10-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-12-07-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2016-12-07-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-12-07-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-11-03-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2016-11-03-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-11-03-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-10-05-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2016-10-05-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-10-05-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-09-07-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2016-09-07-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-09-07-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-06-01-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2016-06-01-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-06-01-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-05-04-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2016-05-04-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-05-04-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-04-13-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2016-04-13-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-04-13-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-03-03-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2016-03-03-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-03-03-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-02-03-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2016-02-03-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-02-03-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-01-06-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/2016-01-06-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-01-06-Referat-Brukerutvalget.pdfOversikt over brukerorganisasjoner

Høringsuttalelser

Om framtidig sykehusstruktur i Sykehuset InnlandetOm foretakstilhørighet for SI Kongsvinger


Hysj, vi vil ikke høre!

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet ønsker å sette fokus på ivaretakelse av taushetsplikten og har fått trykket opp «Hysj-kort».


Taushetsplikten etter kapittel 5 i lov om helsepersonell skal, som kjent, hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.


Bilde av en brosjyre som spørr om du har brutt taushetsplikten din i dag. Brosjyren er fra Brukerutvalget.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.