Brukerutvalget

Brukerutvalget er til for å tale pasientenes sak og skal gi råd til Sykehuset Innlandet i arbeidet med å videreutvikle pasienttilbudet. Brukerutvalget består av representanter for ulike pasientorganisasjoner i Innlandet.

Fakta

Fakta om Brukerutvalget

Brukerutvalgets 10 medlemmer oppnevnes av styret i Sykehuset Innlandet etter forslag fra pasient- og brukerorganisasjonene og eldrerådene i Hedmark og Oppland.

Brukerutvalget har 8-10 møter i året. Representanter fra Sykehuset Innlandets ledelse deltar fast på brukerutvalgets møter.

Medlemmene opp­nevnes fra:​

  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
  • Kreftforeningen
  • Mental Helse
  • Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
  • Oppland og Hedmark fylkes eldreråd

 


Brukerutvalgets medlemmer


Gerd Elisabeth Nonstad (leder)
Kreftforeningen​

Svein Eirik Lund (nestleder)
FFO Oppland

Aage Willy Jonassen
Hedmark fylkeskommune eldreråd

Kjell Viggo Eilertsen
Mental helse Oppland

Gunn Rauken
FFO Hedmark

​Jøran Halvorsen ​
Mental helse Hedmark

Stig Haugrud
RIO

Svein Olav Karlsen
Oppland fylkeskommunes eldreråd

Sykehusrepresentanter

Alice Beathe Andersgaard
Administrerende direktør

Marthe Flugstad
Avdelingssjef, Samhandling og brukermedvirkning

Geir Silseth
Spesialrådgiver

Kommende møter

Referater

Referater fra 2019


Referater fra 2018HøringsuttalelserHysj, vi vil ikke høre!

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet ønsker å sette fokus på ivaretakelse av taushetsplikten og har fått trykket opp «Hysj-kort».


Taushetsplikten etter kapittel 5 i lov om helsepersonell skal, som kjent, hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. 

Hysj, vi vil ikke høre!

Hysj, vi vil ikke høre!

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.