Foretakstillitsvalgte

Mange fagforeninger er representert i Sykehuset Innlandet. Organisasjonenes foretakstillitsvalgte er frikjøpt i ulik grad. Nedenfor finner du en oversikt over alle foretakstillitsvalgte i Sykehuset Innlandet.


 

Akademikerne

Econa
Jan Steinar Venstad

Norsk lektorlag​
Anne Lise Opdahl

Norsk psykologforening
Gunhild Rindal Kulbotten

Den norske legeforening / Den norske overlegeforening
Fredrik Aaserud Eng

Samfunnsviterne
Kostas Vilimas

Samfunnsøkonomene 
Jan Steinar Venstad

Tekna
Håvard Harstad

Yngre legers forening
Oda Solheim Hammerstad

LO

EL- og IT-forbundet​
Sverre Lindstad

Fagforbundet
Wenche Hansen

Fellesorganisasjonen​
Andreas Feiring

SAN

Den norske jordmorforening​
Monica Halvorsen

Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)
Heidi Mossevik

UNIO

Akademikerforbundet
Rune Leistad Amundsen

Den norske kirkes presteforening
Olav Nordengen

Det norske maskinistforbund​
Gunnar Lia

Forskerforbundet​
Sigrun Odden

Norsk ergoterapeutforbund
Toril Smaaberg

Norsk fysioterapeutforbund​
Hedda Cecilie Vold Andresen

Norsk radiografforbund​
Hanne Henriksveen

Norsk sykepleierforbund
Marianne Nielsen

YS

Delta
Kari Braaten

Parat
Tone Strandvik

Utdanningsforbundet
Rønnaug Neraasen