Ungdomsrådet

Ungdomsrådet jobber for at det legges bedre til rette for unge pasienter i sykehus. Sykehuset Innlandet har ett ungdomsråd i Hedmark og ett i Oppland.

Ungdomsrådet representerer aldersgruppen 12-25 år og taler ungdom sin sak.

Rådet jobber blant annet for å bedre møtet med helsevesenet, og for å få folk som jobber i helsevesenet til å forstå at ungdom er en egen pasientgruppe, enten de møter pasienter i aldersgruppen i poliklinikk eller på sengepost.

Ungdomsrådet ønsker å høre fra deg om hvordan du ønsker at helsevesenet skal være i møtet med ungdommer.

Har du spørsmål, noe du vil ta opp eller noe du vil vi skal vite om? Ta gjerne kontakt!


Ungdomsrådet i Oppland

Medlemmer

Elise Holand
Ingvild Sønsteli Aasen
Jens Johannes Tønnesson Heflo
Jonas Bjørnhaug
Marit Strandbakke Ringstad
Marte Haugen Tømmervik
Vilde Stener Hansen

Kontaktinformasjon

Kontakt Ungdomsrådet i Oppland på e-postUngdomsrådet i Hedmark

Medlemmer

Johanna Sofia Hellem-Hansen
Gabriel Grønning
Amund J. Myrvold
Martine Kjølby
Mille Solaia J. ØsteråsKontaktinformasjon

Kontakt Ungdomsrådet i Hedmark på e-post

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.