Ungdomsrådet

Ungdomsrådet jobber for at det legges bedre til rette for unge pasienter i sykehus.

Ungdomsrådet representerer aldersgruppen 12-25 år og taler ungdom sin sak.

Rådet jobber blant annet for å bedre møtet med helsevesenet, og for å få folk som jobber i helsevesenet til å forstå at ungdom er en egen pasientgruppe, enten de møter pasienter i aldersgruppen i poliklinikk eller på sengepost.

Ungdomsrådet ønsker å høre fra deg om hvordan du ønsker at helsevesenet skal være i møtet med ungdommer.

Har du spørsmål, noe du vil ta opp eller noe du vil vi skal vite om? Ta gjerne kontakt!


Ungdomsrådet

Medlemmer

Marit Strandbakke Ringstad (leder)
musungen98@live.no

Gabriel Grønning (nestleder)
gabriels99@live.com

Mille Solaia J. Østerås (medieansvarlig)
Diabetesforbundet | supermille@hotmail.no

Margit Silnes (medieansvarlig)
margit@sykkelbarn.net

Amund J. Myrvold
Foreningen for hjertesyke barn, Unge funksjonshemmede

Martine Kjølby

Maria Paz Galgum Evensen
Kreftforeningen

Hans Christian Amunsen
Foreningen for hjertesyke barn

Koordinatorer

Christine Vagstad Johansen, spesialfysioterapeut, Habilitering Hedmark
Sidsel Husa, sykepleier, Medisinsk avdeling Elverum
Kristin Nyhus, sykepleier, Barne- og ungdomsavdelingen Lillehammer
Ingerid Lyngnes Dahl, klinisk sosionom, BUP Oppland poliklinikk Lillehammer/Otta

 

Referater fra møter i Ungdomsrådet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.