Vernetjenesten

Vernetjenesten skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og skal se til at lovens krav til arbeidsmiljø blir oppfylt.

Verneombudstjenesten arbeider på alle nivåer i virksomheten for å forbedre forhold knyttet til arbeidsmiljø, helse, sikkerhet og velferd for ansatte.

​Mer om Vernetjenesten

Verneombudenes hovedoppgave er å påse at alle forhold innen eget verneområde er i tråd med helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Vernetjenesten representerer alle arbeidstakere og tas med på råd i saker med betydning for ansattes arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.

Den organiserte vernetjenesten i Sykehuset Innlandet består av valgte verneombud, hovedverneombud, foretakshovedverneombud, HAMU (hovedarbeidsmiljøutvalget) og divisjonsvise AMU (arbeidsmiljøutvalg), samt HMS-rådene i divisjon Psykisk helsevern.

Hovedverneombud


Leif Ole Ødegaard Bach
Telefon: 954 58 400

Foretakshovedverneombud
Hovedverneombud divisjon Lillehammer
Hovedverneombud alle stabsområder


Elin M. Seierstad
Telefon: 61 15 70 41 / 468 08 036

Assisterende foretakshovedverneombud
Hovedverneombud divisjon Gjøvik
Hovedverneombud divisjon Prehospitale tjenester


Lars Arne Hagen
Telefon: 62 58 17 09 / 917 39 172

Hovedverneombud divisjon Psykisk helsevern
Hovedverneombud divisjon Habilitering og rehabilitering


Magne Tronstad
Telefon: 62 43 89 35 / 900 97 536

Hovedverneombud divisjon Eiendom og internservice
Hovedverneombud divisjon Kongsvinger


Odd Erik Svee
Telefon: 909 86 798

Hovedverneombud divisjon Tynset


Tore Flermoen​
Telefon: 994 84 644

Hovedverneombud divisjon Medisinsk service
Hovedverneombud divisjon Elverum-Hamar

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.