Aktuelt

Nyheter

24.03.2017

Unyansert innslag på TV 2

I en reportasjeserie på TV 2 gis det inntrykk av at Sykehuset Innlandet ved Avdeling for habilitering, Hedmark og Oppland, anbefaler at kvinner med psykisk utviklingshemming steriliserer seg. Det er feil.
20.03.2017

– 7 av 10 konsultasjoner kan desentraliseres

Flere spesialiserte tjenester skal samles i en fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Men hvilke tjenester kan desentraliseres? Sykehuset Innlandet orienterte 20. mars den politiske referansegruppen om hvilket innhold som kan tenkes utenfor akuttsykehus.
20.03.2017

Temamøte: Pasientens helsetjeneste i Innlandet

Hvordan kan organisering bidra til å skape pasientens helsetjeneste? Sykehuset Innlandet setter fokus på samhandling i det første temamøtet som avholdes i høringsperioden for en fremtidig sykehusstruktur.
23.02.2017

Forventer 8 milliarder kroner til Innlandet

Styreleder Anne Enger forventer at Innlandet får 8 milliarder kroner til trinnvis utvikling av en fremtidig sykehusstruktur.
16.02.2017

Deprimerte eldre får ulik behandling

Bare halvparten av behandlinger av depresjon hos eldre er i tråd med kunnskapsbaserte anbefalinger. Det er konklusjonen i doktorgradsarbeidet til avdelingsoverlege Eivind Aakhus ved Avdeling for alderspsykiatri i Sykehuset Innlandet.
13.02.2017

Søker to sentrale ledere

To sentrale lederstillinger er utlyst. Både direktør for medisin og helsefag og divisjonsdirektør for divisjon Gjøvik-Lillehammer er en del av toppledelsen. I dag er både fagdirektør og divisjonsdirektør på Lillehammer konstituerte.
01.02.2017

Inviterer til høring om fremtidig sykehusstruktur

Sykehuset Innlandet setter i dag i gang høring av en idéfaserapport om fremtidig sykehusstruktur. Høringsspørsmålene omhandler flere aktuelle temaer om fremtidens pasientbehandling i Innlandet.
19.01.2017

Tom Borza disputerer

Overlege Tom Borza ved Alderspsykiatrisk forskningssenter i Sykehuset Innlandet disputerer 27. januar ved Universitetet i Oslo for sitt doktorgradsarbeid om forløpet av depresjon og symptomer på depresjon hos eldre.
05.01.2017

Reidun Sandvik disputerer

Sykepleier Reidun Sandvik disputerer ved Universitetet i Bergen for sitt doktorgradsarbeid om smertebehandling hos personer med demens. – De har like ofte smertefulle sykdommer som personer uten demens, men har i mindre grad muligheten for...
05.01.2017

Vis hensyn ved sykehusbesøk

– Vi oppfordrer alle som besøker pasienter ved sykehusene våre til å tenke over om de sjøl kan være smittebærere, sier Cecilia Tomter, fagleder for smittevern og hygiene i Sykehuset Innlandet.
02.01.2017

Ny administrerende direktør

Alice Beate Andersgaard begynte i dag i jobben som administrerende direktør i Sykehuset Innlandet. Hun har en hektisk oppstart, og innledet det hele med å møte Brukerutvalget og de tillitsvalgte.
20.12.2016

Olav Røise til perspektivkonferansen

Professor Olav Røise som er spesialist i ortopedi og tidligere klinikkleder ved Oslo Universitetssykehus kommer til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 14. januar.
15.12.2016

Styret vedtok endringer

Styret vedtok 15. desember flere faglige, organisatoriske og administrative endringer i Sykehuset Innlandet. Flere av tiltakene skal risiko- og sårbarhetsvurderes før de iverksettes.
12.12.2016

Konstituert fagdirektør

Benedicte Thorsen-Dahl er konstituert i stillingen som fagdirektør i Sykehuset Innlandet etter Toril Kolås.
12.12.2016

Fagdirektør Toril Kolås fratrer

Fagdirektør i Sykehuset Innlandet, Toril Kolås, fratrer sin stilling.
08.12.2016

Foreslår omstillingsgrep i Sykehuset Innlandet

Administrerende direktør Morten Lang-Ree foreslår flere endringer i Sykehuset Innlandet. Samling av pasienttilbud, organisatoriske endringer og kutt i administrasjonen skal bidra til en mer hensiktsmessig fordeling av oppgaver mellom sykehu...
08.12.2016

Øistein Hovde disputerer

Seksjonsoverlege og førsteamanuensis Øistein Hovde disputerer 16. desember i Oslo, for sin doktorgrad om temaet dødelighet og kreftutvikling hos pasienter med tarmsykdommene ulcerøs colitt og Crohns sykdom.
06.12.2016

Eget ortopedisk kvalitetsregister

– Hva er kvalitet, og hvordan kan vi best måle kvaliteten? Ved kirurgisk avdeling på Lillehammer vil ortopedene forsøke å finne svar i et eget nyopprettet kvalitetsregister.
25.11.2016

Politisk referansegruppe besøkte sykehus i Østfold

Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe besøkte Sykehuset Østfold 24.-25. november. Referansegruppen besøkte det elektive sykehuset i Moss og det nye akuttsykehuset på Kalnes, der somatikk, psykisk helsevern og rus er samlet under ett tak.
22.11.2016

Mer spesialisert tilbud

Granheim lungesykehus har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, i forbindelse med bekymring for organisering og lokalisering av tilbudet. Mens ledelsen i Sykehuset Innlandet vurderer eventuelle endringer, jobbes det imidlertid kontinuerli...
21.11.2016

Bjørg Simonsen disputerer

Sykepleiere har en helt sentral rolle i den praktiske legemiddelhåndteringen både i sykehus og i kommunehelsetjenesten, men har de god nok kompetanse på området? Det er hovedspørsmålet når avdelingssjef for kvalitet og pasientsikkerhet i Sy...
18.11.2016

Idéfaserapporten sendes på høring

Styret i Sykehuset Innlandet har godkjent at idéfaserapporten om en framtidig sykehusstruktur sendes ut på høring etter at samfunnsanalysen kommer 12. januar. Høringsfristen blir satt til 12. mai 2017.
10.11.2016

Anbefaler hovedsykehus ved Mjøsbrua og velutbygde lokale tilbud

Administrerende direktør, Morten Lang-Ree, anbefaler styret i Sykehuset Innlandet å etablere et hovedsykehus ved Mjøsbrua som samler spesialiserte tjenester innen somatikk, psykisk helsevern og rus. Det skal åpne for flere tjenester nærmere pasientene.
09.11.2016

Prisen Årets Lean-prosjekt til Lillehammer

Kirurgisk avdeling ved sykehuset på Lillehammer er tildelt prisen Årets norske Lean-prosjekt 2016 for sitt prosjekt «Pasientforløp, sammedagskirurgi».
01.11.2016

Nye nettsider

Sykehuset Innlandet har fått helt nye internettsider. Sykehuset er dermed en del av den nye, felles nasjonale nettløsningen som nå involverer alle sykehus i landet. – Dette er en del av pasientens helsetjeneste på nett, sier viseadministrer...
01.11.2016

990 rammet av hjerneslag i fjor

Hjerneslag kan ramme plutselig. I fjor ble hele 990 mennesker i Oppland og Hedmark rammet av hjerneslag. Du kan gjøre mye ved å lære deg symptomene på hjerneslag.
21.10.2016

Alice Beathe Andersgaard blir ny administrerende direktør

Styret har i dag ansatt Alice Beathe Andersgaard som administrerende direktør i Sykehuset Innlandet.
20.10.2016

Bjørn Stensrud disputerer

Hvordan opplever pasienter tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon? Hvordan opplever pårørende tilbudet, og hvordan løser helsepersonell oppgaven? Det er spørsmål Bjørn Stensrud har stilt seg i sitt doktorgradsarbeid.
19.10.2016

Én måned til sykehusinnstilling

18. november vil styret i Sykehuset Innlandet vurdere aktuelle modeller for en fremtidig sykehusstruktur. Her noen av spørsmålene som stilles én måned før innstillingen.
18.10.2016

Søkerliste til stillingen som administrerende direktør

Det er 10 søkere på stillingen som administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet. Ansettelsen vil skje i styremøtet på 21.10.2016.
07.09.2016

Vil avklare fremtidig struktur i juni 2017

Sykehuset Innlandet fremskynder avklaringen av fremtidig sykehusstruktur. Styret legger opp til innstilling, høring og avklaring i løpet av det kommende året.
07.09.2016

Stort investeringsbehov i dagens sykehusstruktur

En fersk rapport viser at det må investeres om lag 10,4 milliarder kroner dersom dagens sykehusstruktur skal gi mulighet for forsvarlig sykehusdrift fram til 2040. Beregningene gir Sykehuset Innlandet et sammenligningsgrunnlag når aktuelle...
Se flere nyheter()

Arrangementer

30.03 torsdag

7th Nordic Breastfeeding ConferenceOslo universitetssykehus

Nasjonal kompetansetjeneste for amming, i samarbeid med Ammehjelpen, er i 2017 vertskap for 7. Nordisk ammekonferanse. Følg med på hjemmesiden jevnlig.

31.03 fredag

Mentalization-based treatment (MBT) for Antisocial Personality Disorder (ASPD)Oslo universitetssykehus

31. mars vil Anthony Bateman komme til Oslo universitetssykehus (OUS), for å avholde et heldagsseminar om Mentaliseringsbasert terapi (MBT) for antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD).

31.03 fredag

Disputas: M.Sc. Anett Hellebø Ottesen – KardiologiAkershus universitetssykehus

M.Sc. Anett Hellebø Ottesen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Functional aspects of granin proteins in cardiac disease».

06.04 torsdag

Hidrosadenitt. Lærings- og mestringskursSt. Olavs Hospital

Lærings- og mestringskurs for kvinner med hidrosadenitt. Kurset går over en dag.

06.04 torsdag

Fagdag om multiple osteokondromer (MO) og Olliers sykdomSunnaas sykehus

Fagdag 6. april for personer over 16 år som har en av diagnosene og deres pårørende.

24.04 mandag

Turner Syndrome og Peridontal EDSSunnaas sykehus

Forskere og klinikere holder foredrag om temaet.

25.04 tirsdag

EDS og bindevevstilstanderSunnaas sykehus

Forskere og klinikere holder foredrag om temaet.

26.04 onsdag

Ledernettverk Rehabilitering HSØ Sunnaas sykehus

Vårsamling i Ledernettverket for rehabilitering i Helse Sør-Øst. Invitasjon og program er sendt ut.

26.04 onsdag

Barn med brudd - genetiske faktorer eller mishandling?Sunnaas sykehus

Forskere og klinikere holder foredrag om temaet.

27.04 torsdag

Nettverksmøte for leger i habiliteringstjenestene for barn og ungeOslo universitetssykehus

Samling i nettverket for leger som arbeider i habiliteringstjenestene for barn og unge i helseregion Sør-Øst.

27.04 torsdag

MedSimNorge - nasjonal nettverkskonferanse i Trondheim St. Olavs Hospital

Tema for konferansen er "Jeg trodde du mente..." (Sam)spill om pasientenes sikkerhet.

03.05 onsdag

Nasjonal konferanse for hjerneskaderehabilitering og nevrosykepleie 2017St. Olavs Hospital

Hjerneskadekonferansen og Nevrokongressen 2017 - to konferanser i èn.

03.05 onsdag

Dagsseminar om forskning innen rusmiddelbruk og somatisk sykdomOslo universitetssykehus

Første seminar i regi av et nytt forum som er opprettet for økt samarbeid om forskning på og behandling av somatiske helseproblemer som følge av rusmiddelbruk.

08.05 mandag

Arbeidsseminar om forskningsbasert kunnskap i habiliteringOslo universitetssykehus

Arbeidsseminar om bruk av forskningsbasert kunnskap på habiliteringsfeltet og tiltak som kan bidra til at forskning er med i utviklingen av kunnskapsbasert habilitering.

10.05 onsdag

Kurs for helsepersonell - Unngå overstrekk - tøm urinblæren i tide!Oslo universitetssykehus

Heldags fagdag med flere forelesere, der urinblæren står i sentrum

10.05 onsdag

Kurs spiseforstyrrelser: Family based Therapy treatment of adolescent eating disorder - an introduction of this evidence-based treatmentOslo universitetssykehus

Kurs om familieterapi for barn/unge - Professor James Lock,Stanford school of medicine, USA, har utviklet en modell for dette og er blant de ledende på dette området.

10.05 onsdag

«Akutte tjenester i TSB» – myte eller realitet?Oslo universitetssykehus

Brukerrepresentanter på rusfeltet inviteres til en work-shop om akutte tjenester i rusbehandling.

12.05 fredag

God nok behandling av emosjonelt ustabil pfOslo universitetssykehus

På kurset i god nok behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (eupf) vil du lære det viktigste om behandling av denne pasientgruppen

12.05 fredag

Nettverket for kreftrehabilitering HSØSunnaas sykehus

Samling i nettverket for kreftrehabilitering.

19.05 fredag

Kurs i mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi 19. mai 2017Oslo universitetssykehus

Psykoedukasjon er en behandlingsform som integrerer psykoterapeutiske og pedagogiske intervensjoner. I dette tilfellet som en del av mentaliseringsbasert behandling (MBT) for pasienter med personlighetsforstyrrelse.

31.05 onsdag

Infertilitet - fra diagnose til behandlingOslo universitetssykehus

Kurset gir kunnskap om de forskjellige aspekter ved infertilitet hos kvinner og menn, samt kunnskap om tilgjengelige behandlingsopsjoner.

01.06 torsdag

SCID-II kurs 1. og 2. juni 2017Oslo universitetssykehus

Kurset integrerer teori, videodemonstrasjoner og trening på praktiske ferdigheter i diagnostisk utredning av pasienter med personlighetsforstyrrelser ved bruk av SCID-II (The structured Clinical Interview for DSM-IV, Axis II).

01.06 torsdag

4th Arctic Pelvic Floor Meeting - APFM 2017Universitetssykehuset Nord-Norge

Interdisciplinary updates in assessment and treatment of incontinence and pelvic floor disorders.

07.06 onsdag

Nytt om kvinnehjertet Oslo universitetssykehus

Seminar for helsepersonell og forskere

07.06 onsdag

Kurs i bruk av Parenting Stress Index (PSI)Oslo universitetssykehus

Kurset er over to dager, 7. juni og 13. oktober 2017. Deltakerne får en innføring i bruken av PSI og anvendelse av denne i oppfølgingen av foreldre til barn med funksjonsnedsettelse og i forskning.

09.06 fredag

Dialogmøte om gruppebaserte tilbud til ungdomOslo universitetssykehus

RHABU inviterer ansatte ved habiliteringstjenestene for barn og unge til dialogmøte om deres arbeid med gruppebaserte tilbud til ungdom.

12.06 mandag

Møte i ASK-nettverket for habiliteringstjenestene for barn og ungeOslo universitetssykehus

Todagers samling i nettverket for fagpersoner som arbeider med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i habiliteringstjenestene for barn og unge i helseregion Sør-Øst.

14.06 onsdag

North Sea HPB Symposium 2017Universitetssykehuset Nord-Norge

The overriding aim of the symposium is to promote research networks and collaboration in the field of liver- and pancreatic surgery.

16.06 fredag

Camp Spinal sommer 2017Sunnaas sykehus

Sunnaas sykehus og Sunnaasstiftelsen arrangerer i samarbeid med Landsforeningen for ryggmargsskadde og andre spinalenheter i Norge og Norden, en aktivitetsleir for mennesker med ervervet ryggmargsskade.

16.06 fredag

Camp Spinal ung 2017Sunnaas sykehus

Sunnaas sykehus og Sunnaasstiftelsen arrangerer i samarbeid med Landsforeningen for ryggmargsskadde og andre spinalenheter i Norge og Norden, en aktivitetsleir for unge med ervervet ryggmargsskade.

19.06 mandag

Opphold for barn og ungdom med multiple osteokondromer (multiple hereditære eksostoser)Sunnaas sykehus

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) arrangerer i samarbeid med TRS, gruppeopphold for barn med multiple ostekondromer (MO), også kalt multiple hereditære eksostoser (MHE) sommeren 2017.

29.06 torsdag

Fagdag for voksne kortvoksteSunnaas sykehus

29. juni kan du lære mer om en rekke temaer knyttet til det å være kortvokst. TRS arrangerer fagdagen i samarbeid med Norsk interesseforening for kortvokste.

13.09 onsdag

Rehabiliteringskonferansen 2017Sunnaas sykehus

Påmeldingen til Rehabiliteringskonferansen 2017 er nå åpnet. Prekonferanse med faglig dypdykk 13. september. Rehabiliteringskonferanse 14.-15. september.

14.09 torsdag

Nasjonal konferanse for ledere i TSBOslo universitetssykehus

Den første nasjonale TSB-lederkonferansen i Norge er startskudd for oppbyggingen av en arena der ledere i TSB kan utveksle erfaring og kunnskap.

14.09 torsdag

Nettverksmøte for sosionomer i habiliteringstjenesteneOslo universitetssykehus

Halvårlig samling for sosionomer som jobber med habilitering i regionen.

21.09 torsdag

Nettverksmøte for leger som jobber med CF og PCDOslo universitetssykehus

Gå ikke glipp av muligheten til faglig oppdatering og verdifull kontakt med kolleger. "Mikrobiologi og antibiotikabehandling" er et sentralt tema som tas opp. Hold av den 21. september 2017!

02.10 mandag

Opphold for barn og ungdom med ryggmargsbrokkSunnaas sykehus

Beitostølen Helsesportsenter arrangerer i samarbeid med TRS, gruppeopphold for barn med ryggmargsbrokk høsten 2017.

02.10 mandag

Familiekurs om Loeys-Dietz syndrom, EDS vaskulær type og andre FTAAD-tilstanderSunnaas sykehus

Kurset er på Frambu 2. til 5. oktober. Her kan du lære mer om tilstandene, dele erfaringer samt bidra til utvikling av ny kunnskap, hvis du ønsker.

26.10 torsdag

Nasjonal forskningskonferanse innen habilitering 2017Oslo universitetssykehus

Norsk akademi for habiliteringsforskning arrangerer den årlige konferansen om forskning på habiliteringsfeltet 26.oktober 2017. Konferansen finner sted på Gardermoen.

Se flere kommende arrangementer ()

Familiebasert behandling for alvorlige spiseforstyrrelser for barn og unge - tverrfaglig videreutdanningsprogram Oslo universitetssykehus

Regional seksjon for spiseforstyrrelser vil i september 2017 starte opp et tverrfaglig videreutdanningsprogram med formål å lære opp behandlere i familiebasert behandling for spiseforstyrrelser, for barn og unge.

Diabetes type 2, HammerfestFinnmarkssykehuset

Mestringskurs for personer som har diabetes type 2

Se flere faste arrangementer ()