Aktuelt

Nyheter

 • 17.01.2020
  Hagen leder politisk referansegruppe

  Fylkesordfører Even Aleksander Hagen er valgt som leder av Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe. Merete Myhre Moen, som er ordfører på Tynset, blir ny nestleder.

 • 20.12.2019
  Økt gebyr for ikke å møte til avtalt time

  Mer enn 20.000 planlagte timeavtaler i Sykehuset Innlandet blir årlig ikke gjennomført fordi pasienten uteblir. Fra 1. januar økes gebyret fra 702 kroner til 1053 kroner hvis pasienten ikke møter til avtalt time.

 • 17.12.2019
  Julemat til alle pasienter som ønsker det

  Sykehuset Innlandet har i år introdusert et nytt matkonsept der vi lar pasientene velge hva de vil ha til middag og når de vil spise. På julaften kan alle pasienter som ønsker det få ribbe og medisterkake.

 • 12.12.2019
  Krevende økonomisk situasjon

  Sykehuset Innlandet har en krevende driftsmessig og økonomisk situasjon og dette preger også neste års budsjett. For å tilpasse driften til økonomiske rammer i årene fremover, må det gjennomføres omstillinger, driftstilpasninger og planlegg...

 • 11.12.2019
  Printer deler til eget utstyr

  Ved Medisinsk teknisk avdeling på Gjøvik lager de nå egne reservedeler til ulikt utstyr på huset, ved hjelp av en nyanskaffet 3D-printer. Dette sparer både dem og ulike avdelinger i sykehuset for store kostnader.

 • 19.11.2019
  Ny avdelingssjef

  Sølvi Lomsdal har takket ja til stillingen som avdelingssjef ved Kvinneklinikken på Lillehammer. Hun vil tiltre i stillingen fra 1. mars, og tar da over etter Stian Westad som varslet sin avgang tidligere i høst.

 • 18.11.2019
  Cecilie Dobloug Nyland ny HR-direktør

  Cecilie Dobloug Nyland er ansatt som ny HR-direktør i Sykehuset Innlandet HF.

 • 08.11.2019
  Ny divisjonsledelse på Tynset

  Oddbjørn Øien er konstituert som divisjonsdirektør i divisjon Tynset. Stein Tronsmoen er innvilget permisjon fra stillingen for å bli heltidspolitiker.

 • 01.11.2019
  Evaluering av sommerferiesamarbeid

  Styret i Sykehuset Innlandet ble i dag orientert om rapporten som er utarbeidet etter samarbeidet mellom Gyn-fødeavdelingen på Gjøvik og Kvinneklinikken på Lillehammer i forbindelse med årets sommerferieavvikling.

 • 30.10.2019
  Hanne Kilen Stuen disputerer

  Stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Hanne Kilen Stuen disputerer 1. november for sin doktorgrad.

 • 29.10.2019
  Økt kvalitet i ECT-behandling

  Ved hjelp av avansert spillteknologi har Sykehuset Innlandet utviklet et VR-basert opplæringsprogram for helsepersonell i bruk av elektrokonvulsiv terapi. Målet er bedre kvalitet på behandlingen og økt pasientsikkerhet.

 • 25.10.2019
  Skal utvikle tilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge

  Sykehuset Innlandet starter et helhetlig utviklingsarbeid innen psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Arbeidet skal beskrive forslag til endringer på kort sikt og veien mot en samling av døgnbehandling i det nye Mjøssykehuset.

 • 24.10.2019
  Ny og viktig videreutdanning

  Sykehuset Innlandet og NTNU Gjøvik starter i januar opp med et helt nytt studium for prehospitalt helsepersonell. Videreutdanningen i prehospitalt psykisk helsearbeid blir det første i sitt slag i landet.

 • 15.10.2019
  Én av tre ringer ikke 113

  En ny, stor undersøkelse viser at en av tre ikke ville ringt 113 aller først hvis en person faller bevisstløs om. Like mange er utrygge på hvordan utføre hjerte- lungeredning riktig.

 • 14.10.2019
  Særskilt oppmerksomhet på legemiddelhåndtering

  Sykehuset Innlandet skal ha særskilt oppmerksomhet på legemiddelhåndtering det kommende året. Det skal utarbeides en tiltaksplan for å skape bedre resultater på området.

 • 11.10.2019
  Ny assisterende divisjonsdirektør

  Ane Kaurstad er ansatt i vikariat i stillingen som assisterende divisjonsdirektør i divisjon Gjøvik-Lillehammer.

 • 02.10.2019
  Ny kommunikasjonsdirektør

  Frank Roar Byenstuen (54) er ansatt som kommunikasjonsdirektør i Sykehuset Innlandet HF.

 • 23.09.2019
  Digital tilgang til informasjon i egen journal

  Pasientene i Helse Sør-Øst har nå mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no. 

 • 20.09.2019
  Ellen Henriette Pettersen styremedlem i Sunnaas sykehus

  Direktør Medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet, Ellen Henriette Pettersen, blir nytt styremedlem i Sunnaas sykehus HF.

 • 18.09.2019
  Eva Brekke disputerer

  Psykologspesialist Eva Brekke, tilknyttet FACT-teamet ved DPS Gjøvik og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, disputerer 3. oktober for sin doktorgrad.

 • 10.09.2019
  Vurderer flere alternativer

  Det vil bli gjennomført en grundig gjennomgang av arealbruken ved sykehuset på Lillehammer, før det besluttes hvor lungerehabiliteringstilbudet på Granheim skal lokaliseres.

 • 06.09.2019
  Nytt fylkesting til Perspektivkonferansen

  Sykehuset Innlandet inviterer hele det nye fylkestinget i Innlandet til sin perspektivkonferanse 14. februar 2020.

 • 30.08.2019
  Likere oppfølging ved armdysmeli

  I sommer ferdigstilte avdelingsoverlege Kristin Østlie, som leder av en tverrfaglig arbeidsgruppe, en ny nasjonal retningslinje for rehabilitering av medfødt mangel på overekstremitet i Norge.

 • 15.08.2019
  Gia Deyab disputerer

  Bioingeniør Gia Deyab ved avdeling for medisinsk biokjemi i Sykehuset Innlandet forsvarer 16. august sin doktorgradsavhandling.

 • 11.07.2019
  25 900 møtte ikke til avtalt time på sykehuset

  I fjor var det 25 900 pasienter som lot være å møte opp til time i Sykehuset Innlandet uten å gi beskjed. — Dette får store følger. Ikke minst for andre pasienter som venter på å få time, sier Trine E. Finnes, konstituert direktør medisin o...

 • 02.07.2019
  Utvikling av tilbudet om spesialisert lungerehabilitering

  Arbeidsgruppa som har vurdert utvikling av tilbudet om spesialisert lungerehabilitering og samlokalisering med sykehuset på Lillehammer, har nå sluttført arbeidet.

 • 01.07.2019
  Om framtidig pasienttilbud i Valdres

  Arbeidsgruppa som har vurdert det framtidige pasienttilbudet i psykisk helsevern og rus til befolkningen i Valdres, har nå sluttført sitt arbeid og overlevert sin anbefaling til administrerende direktør i Sykehuset Innlandet.

 • 19.06.2019
  Ny IA-avtale for Sykehuset Innlandet

  Sykehuset Innlandet og NAV Arbeidslivssenter Innlandet har undertegnet ny IA-avtale på vegne av helseforetakets om lag 9.000 ansatte.

 • 12.06.2019
  Tilgang til egen journal

  Pasienter ved Sykehuset Innlandet og sykehusene i Vestre Viken, samt ved Revmatismesykehuset på Lillehammer får nå mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no.

 • 04.06.2019
  Høie åpnet helsearkiv og møtte sykehusansatte

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie møtte i dag pasienter og ansatte ved Sykehuset Innlandet Tynset før åpningen av Norsk helsearkiv.

 • 03.06.2019
  Alka Rani Goyal disputerer

  Alka Rani Goyal forsvarer 6. juni sin doktorgrad på angst hos eldre sykehjemsbeboere med demens. Goyal har vært stipendiat ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom i Sykehuset Innlandet og er nå ansatt ved OsloMet.

 • 29.05.2019
  Øvelse på Raufoss 4. juni

  Nesten 200 personer er med når det arrangeres kriseøvelse i Raufoss Næringspark på Raufoss tirsdag 4. juni. Alle «blålysetatene» er med, og Vestre Toten kommune vil øve sin kriseledelse.

 • 24.05.2019
  Aktivitet gjennom sommeren

  I forbindelse med ferieavvikling vil noen avdelinger og enheter i Sykehuset Innlandet tilpasse aktiviteten gjennom sommeren. Pasienter og pårørende kan forholde seg som normalt. Vi informerer ved tilpasninger det er viktig å kjenne til.

 • 24.05.2019
  Klart for utredning av virksomhetsinnhold

  Helse Sør-Øst RHF har vedtatt et prosjektmandat for arbeidet med å konkretisere virksomhetsinnholdet i den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet.

 • 22.05.2019
  Ny behandlingsmodell gir mindre uro

  Forskere ved Sykehuset Innlandet har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har atferdsmessige eller psykologiske symptomer. Modellen kan erstatte bruk av medikamenter for å bedre disse symptomene.

 • 21.05.2019
  Middag når pasientene ønsker det

  Sykehuset Innlandet introduserer et helt nytt matkonsept som lar pasientene velge hva de vil ha til middag og når de vil spise.

 • 13.05.2019
  Bjørn Lichtwarck disputerer

  Lege ved Alderspsykiatrisk avdeling og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) vedi Sykehuset Innlandet, Bjørn Lichtwarck, forsvarer 13. mai sin doktorgradsavhandling.

 • 24.04.2019
  Eirik Aunan disputerer

  Overlege ved kirurgisk avdeling på Lillehammer, Eirik Aunan, forsvarer 26. april sin doktorgradsavhandling på knekirirugi.

 • 26.03.2019
  Irene Røen disputerer

  Irene Røen forsvarer torsdag 28. mars sin doktorgrad om personsentrert omsorg og livskvalitet i sykehjem.

 • 19.03.2019
  Utlysning av forskningsmidler for 2020

  Sykehuset Innlandet utlyser midler til forskning for prosjekter med oppstart i 2020. Søknadsfrist er 15. mai 2019 klokka 15.00.

 • 07.03.2019
  Bedret overlevelse ved sykehusene i Innlandet

  Nye tall for overlevelse etter sykehusinnleggelse viser at Sykehuset Innlandet har fremgang på flere områder. Men Sykehuset Innlandet ligger fortsatt lavt sammenlignet med andre sykehus i Norge.

 • 04.03.2019
  Slutter som divisjonsdirektør

  Hege Lundring har sagt opp stillingen som direktør for divisjon Gjøvik-Lillehammer i Sykehuset Innlandet.

 • 18.02.2019
  Klart for de neste pakkeforløpene innen psykisk helse og rus

  Tre pakkeforløp for psykisk helse og rus er allerede tatt i bruk. Fra 15. februar starter pakkeforløp for psykose, spiseforstyrrelser og tvangslidelser.

 • 02.02.2019
  Kongsvinger er nå en del av Ahus

  Med en symbolsk nøkkeloverrekkelse ble det fredag 1. februar markert at ansvaret for pasientbehandlingen innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling for befolkningen i Kongsvingerregionen nå er overført fra Sykehuset Innlandet til Ak...

 • 31.01.2019
  Vedtak om Mjøssykehus ved Mjøsbrua

  Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 31. januar et målbilde for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet.

 • 28.01.2019
  Ingrid Nyborg disputerer

  Spesialergoterapeut ved sykehuset på Gjøvik, Ingrid Nyborg, disputerer 1. februar for sin doktorgrad om brukermedvirkning blant eldre sykehuspasienter og deres pårørende.

 • 25.01.2019
  Utlysning av midler til klinisk behandlingsforskning

  Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) utlyser 125 millioner kroner til nasjonale multisenterstudier med søknadsfrist 30. april 2019.

 • 18.01.2019
  Fortsatt godt faglig tilbud innen BUP døgn

  Sykehuset Innlandet gjennomfører for tiden omstillinger i alle deler av virksomheten for å tilpasse seg det nye opptaksområdet når sykehustjenestene for befolkningen i Kongsvinger-området overføres til Ahus 1. februar.

 • 08.01.2019
  Bent Høie til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie kommer til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 1. februar. Den årlige konferansen for politikere i Innlandet setter fokus på medisinske og teknologiske utviklingstrekk og muligheter det kan gi i fra...

 • 04.01.2019
  To prosjekter får penger til tjenesteinnovasjon

   To prosjekter i Sykehuset Innlandet nådde opp i Helse Sør-Øst sin utlysning om midler til tjenesteinnovasjon.

Arrangementer

 • Onsdag 29.01.
  TID 2020

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

 • Fredag 31.01.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Tirsdag 04.02.
  ECT emnekurs

 • Torsdag 06.02.
  ISPS 2020

  "Back to the future - psykoterapi anno 2020" er tema for ISPS konferansen i februar 2020.

 • Torsdag 06.02.
  Helsepedagogikk 2020

  Modulbasert opplæringstilbud som tar opp ulike temaer knyttet til pasient- og pårørendeopplæring. Brukerrepresentanter fra brukerorganisasjoner er også velkommen.

 • Mandag 10.02.
  Demenskonferansen 2020

  Fylkesmannen i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmestjenester i Hedmark og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.

 • Fredag 14.02.
  Perspektivkonferansen

  Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse er en møteplass for medisinfaglige og politiske perspektiver. Konferansen gir innblikk i framtidens pasientbehandling gjennom presentasjoner og demonstrasjoner ved fagfolk i og utenfor Sykehuset Innlandet.

 • Fredag 14.02.
  Helse og teknologi: Hvordan vil teknologi påvirke fremtidens helsetjenester?

  Sykehuset Innlandet inviterer, i samarbeid med Helseinn og VRINN, ansatte og andre samarbeidspartnere til åpent foredrag på Gregers i Hamar. Etter foredraget er alle velkommen til en uformell mingling på Gregers.

 • Fredag 28.02.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Fredag 06.03.
  TIPS nettverksmøte

  Erlend Mork foreleser om følelsesreguleringssvikt og selvdestruktiv atferd hos personer med psykose.

 • Onsdag 11.03.
  Rehabiliteringsforum 2020

  For fagpersoner og brukere innen fagområdene habilitering og rehabiltering med ansvar tilknyttet Koordinerende enhet (KE), koordinatorrollen, individuell plan (IP).

 • Onsdag 11.03.
  Graviditet, rusmiddelbruk og foreldreskap

  Det er vanskelig å tenke seg en mer sårbar situasjon enn å være gravid, og samtidig vite at man er avhengig av et rusmiddel som kan skade barnet.

 • Torsdag 12.03.
  Robotmøte gastrokirurgi

  Sykehuset Innlandet Hamar og Sykehuset Vestfold Tønsberg inviterer til robotseminar på Hamar, en vintersummit over to dager.

 • Onsdag 18.03.
  Fatigue, mestringskurs

  Mestringskurs for pasienter som har eller har hatt en kreftsykdom og sliter med fatigue-symptomer. Pårørende er også velkommen.

 • Torsdag 26.03.
  Goal Attainment Scaling - GAS

  GAS er en metode for å sette individuelle, målbare mål knyttet til for eksempel motorisk funksjon, kommunikasjon, kognitiv funksjon, selvhjelpsferdigheter og sosial deltakelse.

 • Torsdag 26.03.
  Fordypningskurs traume

  Deltagelse på fordypningsdagen forutsetter at du har tatt et ABC- Grunnkurs i traume på forhånd.

 • Fredag 27.03.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Onsdag 01.04.
  KlinIKT 2020

  KlinIKT er en årlig nasjonal konferanse som har fokus på bruk av IKT for å levere bedre helsetjenester til innbyggerne.

 • Onsdag 22.04.
  Tøff start

  Et tilbud til familier med små barn som har opplevd en tøff start på livet. Foreldrekurset går over to dager.

 • Torsdag 30.04.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Mandag 25.05.
  BUP-dagene

  Sykehuset Innlandet er i år vertskap for BUP-dagene, årets viktigste møteplass for leger i BUP.

 • Torsdag 28.05.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Onsdag 03.06.
  TID kursholderkurs

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs.

 • Torsdag 25.06.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Torsdag 27.08.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Torsdag 01.10.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Fredag 23.10.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Onsdag 04.11.
  TID kursholderkurs

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs.

 • Fredag 27.11.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Tirsdag 15.12.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres rundt en uke før møtet.

 • Astma - mestringskurs for foreldre

  Sykehuset Innlandet, Barne- og ungdomspoliklinikken arrangerer mestringskurs/astmaskole for foreldre til barn med astma.

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Diabetes, mestringskurs

  Mestringskurs for pasienter med diabetes arrangeres ved flere av sykehusene.

 • Epilepsi, mestringskurs

  Barne- og ungdomsavdellingen på Lillehammer arrangerer mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi to ganger i året.

 • IBD, mestringskurs for barn og ungdom

  Barne- og ungdomsavdelingene Lillehammer og Elverum, arrangerer mestringskurs for ungdom i alderen 13-18 år med Ulcerøs Colitt eller Mb. Crohn, samt pårørende til barn og ungdom med de samme diagnosene.

 • Karbokurs

  Insulin-karbohydratvurderingskurs

 • ROM for påfyll våren 2020

  Møteplass for påørende, berørte og fagpersoner - psykisk helse og rus.

 • Stoffskiftesykdom, mestringskurs

  Sykehuset Innlandet, Medisinsk avdeling Hamar arrangerer mestringskurs for deg med stoffskiftesykdom.

 • Stomioperert, mestringskurs

  Sykehuset Innlandet, kirurgisk og medisinsk avdeling Lillehammer og Hamar, arrangerer årlig kurs for pasienter som er stomioperert. Kurset foregår over to dager.

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Fant du det du lette etter?