Aktivitet gjennom sommeren

I forbindelse med ferieavvikling vil noen avdelinger og enheter ved Sykehuset Innlandet tilpasse aktiviteten gjennom sommeren. Pasienter og pårørende kan forholde seg som normalt. Vi informerer deg når det er tilpasninger du må kjenne til.

​Enkelte avdelinger og enheter ved sykehusene vil ha redusert drift i perioder. I de tilfeller avdelinger stenger er dette planlagt eller koordinert på tvers av avdelinger eller på tvers av sykehusene. Endringene i driften vil i hovedsak ikke berøre deg som pasient.

Utvidet samarbeid

Sengeposten hos Barne- og ungdomsavdelingen ved SI Elverum og SI Lillehammer slås sammen fra torsdag 21. juni til tirsdag 22. august.

Det medfører at pasienter med behov for innleggelse i tidsrommet torsdag 21. juni til søndag 22. juli vil behandles ved SI Lillehammer. I tidsrommet søndag 22. juli til tirsdag 23. august vil pasienter med behov for innleggelse behandles ved SI Elverum.

Nyfødtintensiv, barne- og ungdomspoliklinikkene og legevaktordningen ved de respektive avdelingene vil fungere som normalt hele perioden.

Mest mulig stabil drift

Hensikten med tilpasset aktivitet er å oppnå best mulig samordning av ferieavviklingen, slik at Sykehuset Innlandet kan opprettholde mest mulig stabil drift til alle som trenger det gjennom hele sommeren.