Må tilpasse Sykehuset Innlandet til nytt opptaksområde

Fra 1. februar 2019 får Sykehuset Innlandet endret opptaksområde og ansvar for færre pasienter. Det igangsettes nå et arbeid for å tilpasse kapasiteten til det nye opptaksområdet.

​Ansvaret for spesialisthelsetjenester for innbyggerne i Kongsvingerregionen er vedtatt overført fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus. Totalt utgjør dette tjenester for om lag 1 milliard kroner.

— Vi får færre pasienter å behandle og dermed reduserte inntekter. Det innebærer at vi må gjøre store driftstilpasninger, som direkte eller indirekte vil påvirke alle avdelinger i Sykehuset Innlandet, sier viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum.

Det er nå etablert et prosjekt som skal utarbeide forslag til endring av pasientstrømmer og se på hvilke faglige og økonomiske tilpasninger som må gjøres for å tilpasse kapasiteten til det nye opptaksområdet. Styret i Sykehuset Innlandet ga i styremøte 1. juni støtte til opprettelse av prosjektet.


Les styresaken her (pdf) Les mandatet for prosjektet "Tilpasninger til nytt opptaksområdet 2019" her (pdf)