Nyheter

Nyheter

 • 08.04.2020
  Hvordan gjøres en koronatest og hvorfor kan vi ikke teste flere?

  Mange er opptatt av koronatester og at flere bør testes for at vi skal få kontroll med epidemien. Myndighetene har en målsetting om å teste flere tusen personer per uke. – Hvorfor får vi ikke det til?

 • 07.04.2020
  Sykehuset Innlandet ilagt foretaksbot

  Sykehuset Innlandet har vedtatt en foretaksbot på en million kroner etter feilbehandling som førte til at en pasient døde, og utbetaler erstatning til de etterlatte.

 • 05.04.2020
  Første koronadødsfall i Sykehuset Innlandet

  En eldre pasient med påvist covid-19 innlagt ved Sykehuset Innlandet døde lørdag 4. april.

 • 03.04.2020
  Hygienesykepleiere påsken 2020

  Hygienesykepleierne ønsker å bistå også gjennom påsken. Her er en overiskt over hvem som kan kontaktes ved behov.

 • 31.03.2020
  Sykehuset Innlandet deltar i internasjonal koronastudie

  Sykehuset Innlandet deltar i den internasjonale studien Solidarity. Studien er initiert av Verdens helseorganisasjon, og den norske innsatsen ledes av Oslo universitetssykehus.

 • 31.03.2020
  Feil på prøvesvar

  Mandag 30. mars ble det avdekket feil på ett sett med prøver som var analysert for covid-19 ved avdeling for mikrobiologi i Sykehuset Innlandet.

 • 31.03.2020
  Ekstraordinær idékonkurranse fra Inven2

  I forbindelse med det pågående utbruddet av koronavirus, arrangerer Inven2 en ekstraordinær idékonkurranse.

 • 28.03.2020
  – Vi er i en slags dobbel beredskap

  De er alle vant til å håndtere små og store kriser. Alvorlig sykdom og skade er en del av hverdagen for alle som jobber i et sykehus. Alltid. Likevel er tilværelsen snudd på hodet ved inngangen til denne våren for helsepersonell, på lik lin...

 • 27.03.2020
  Roser ansatte og ledere ved sykehuset

  - Ansatte og ledere gjør en formidabel innsats for å bidra til at det skal være trygt å være pasient på Sykehuset Innlandet, enten du er syk av covid-19 eller har andre sykdommer eller skader

 • 18.03.2020
  Øistein Hovde inn i styret i Sykehuset Innlandet

  Øistein Hovde trer inn som ansattrepresentant i styret i Sykehuset Innlandet. Hovde har vært vararepresentant for Jørgen Hurum, som har trukket seg fra styret.

 • 14.03.2020
  Informasjon til media

  To pasienter i Sykehuset Innlandet har testet positivt for koronavirus. Pasientene er isolert og blir ivaretatt.

 • 10.03.2020
  Nye tiltak for å hindre smitte i sykehus

  Sykehuset Innlandet er nå i grønn beredskap for å håndtere den pågående situasjonen med koronavirus. Vi jobber kontinuerlig for å hindre og begrense smitte i sykehusene.

 • 02.03.2020
  Anette Huuse Farmen disputerer

  Seksjonsoverlege ved Nevrologisk avdeling på Lillehammer, Anette Huuse Farmen, forsvarer 5. mars sin doktorgradsavhandling om graviditet og epilepsi.

 • 02.03.2020
  Ønsker å begrense besøk ved sykehusene

  Av hensyn til pasienter og ansatte, ber Sykehuset Innlandet de som ferdes inn og ut av sykehusene om å være særskilt oppmerksom på koronasmitte. Målet er å hindre smitte inn i sykehuset.

 • 28.02.2020
  Ny møteplass for kreftpasienter

  På Hamar sykehus har pasient- og likepersonsorganisasjonene og Kreftseksjonen gått sammen om å tilby en møteplass til alle kreftpasienter og deres pårørende. — Dette tilbudet er uavhengig av diagnose og hvor i forløpet pasienten eller deres...

 • 27.02.2020
  Informasjon om koronavirus

  Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en informasjonsside med råd og informasjon til befolkningen om koronaviruset.

 • 24.02.2020
  Utlysning av forskningsmidler for 2021

  Sykehuset Innlandet utlyser midler til forskning for prosjekter med oppstart i 2021. Søknadsfrist er 15. mai 2020 klokka 15.00.

 • 06.02.2020
  Om framtidig pasienttilbud i Nord-Gudbrandsdal

  Arbeidsgruppa som har vurdert det framtidige pasienttilbudet i psykisk helsevern og rus til befolkningen i Nord-Gudbrandsdal, har nå sluttført sitt arbeid og overlevert sin anbefaling til administrerende direktør i Sykehuset Innlandet.

 • 05.02.2020
  Nytt styre i Sykehuset Innlandet

  Toril B. Ressem blir ny styreleder og Torbjørn Almlid blir ny nestleder i styret i Sykehuset Innlandet.

 • 04.02.2020
  Norovirus ved sykehuset på Gjøvik

  Det er funnet symptomer på smittsom omgangssyke (norovirus) på den ene medisinske avdelingen på sykehuset på Gjøvik. Alle besøkende på sykehuset oppfordres til å utføre nøye håndhygiene før og etter besøket.

 • 30.01.2020
  En robust struktur for god pasientbehandling i Sykehuset Innlandet

  Styringsgruppen for ny sykehusstruktur i Innlandet har i dag godkjent rapporten som konkretiserer mulig virksomhetsinnhold i de ulike enhetene i det framtidige Sykehuset Innlandet.

 • 27.01.2020
  Digitale innkallingsbrev

  Fra 27. januar 2020 kan pasienter over 16 år lese brev fra Sykehuset Innlandet trygt og enkelt ved å logge seg inn på helsenorge.no.

 • 17.01.2020
  Hagen leder politisk referansegruppe

  Fylkesordfører Even Aleksander Hagen er valgt som leder av Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe. Merete Myhre Moen, som er ordfører på Tynset, blir ny nestleder.

 • 20.12.2019
  Økt gebyr for ikke å møte til avtalt time

  Mer enn 20.000 planlagte timeavtaler i Sykehuset Innlandet blir årlig ikke gjennomført fordi pasienten uteblir. Fra 1. januar økes gebyret fra 702 kroner til 1053 kroner hvis pasienten ikke møter til avtalt time.

 • 17.12.2019
  Julemat til alle pasienter som ønsker det

  Sykehuset Innlandet har i år introdusert et nytt matkonsept der vi lar pasientene velge hva de vil ha til middag og når de vil spise. På julaften kan alle pasienter som ønsker det få ribbe og medisterkake.

 • 12.12.2019
  Krevende økonomisk situasjon

  Sykehuset Innlandet har en krevende driftsmessig og økonomisk situasjon og dette preger også neste års budsjett. For å tilpasse driften til økonomiske rammer i årene fremover, må det gjennomføres omstillinger, driftstilpasninger og planlegg...

 • 11.12.2019
  Printer deler til eget utstyr

  Ved Medisinsk teknisk avdeling på Gjøvik lager de nå egne reservedeler til ulikt utstyr på huset, ved hjelp av en nyanskaffet 3D-printer. Dette sparer både dem og ulike avdelinger i sykehuset for store kostnader.

 • 19.11.2019
  Ny avdelingssjef

  Sølvi Lomsdal har takket ja til stillingen som avdelingssjef ved Kvinneklinikken på Lillehammer. Hun vil tiltre i stillingen fra 1. mars, og tar da over etter Stian Westad som varslet sin avgang tidligere i høst.

 • 18.11.2019
  Cecilie Dobloug Nyland ny HR-direktør

  Cecilie Dobloug Nyland er ansatt som ny HR-direktør i Sykehuset Innlandet HF.

 • 08.11.2019
  Ny divisjonsledelse på Tynset

  Oddbjørn Øien er konstituert som divisjonsdirektør i divisjon Tynset. Stein Tronsmoen er innvilget permisjon fra stillingen for å bli heltidspolitiker.

 • 01.11.2019
  Evaluering av sommerferiesamarbeid

  Styret i Sykehuset Innlandet ble i dag orientert om rapporten som er utarbeidet etter samarbeidet mellom Gyn-fødeavdelingen på Gjøvik og Kvinneklinikken på Lillehammer i forbindelse med årets sommerferieavvikling.

 • 30.10.2019
  Hanne Kilen Stuen disputerer

  Stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Hanne Kilen Stuen disputerer 1. november for sin doktorgrad.

 • 29.10.2019
  Økt kvalitet i ECT-behandling

  Ved hjelp av avansert spillteknologi har Sykehuset Innlandet utviklet et VR-basert opplæringsprogram for helsepersonell i bruk av elektrokonvulsiv terapi. Målet er bedre kvalitet på behandlingen og økt pasientsikkerhet.

 • 25.10.2019
  Skal utvikle tilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge

  Sykehuset Innlandet starter et helhetlig utviklingsarbeid innen psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Arbeidet skal beskrive forslag til endringer på kort sikt og veien mot en samling av døgnbehandling i det nye Mjøssykehuset.

 • 24.10.2019
  Ny og viktig videreutdanning

  Sykehuset Innlandet og NTNU Gjøvik starter i januar opp med et helt nytt studium for prehospitalt helsepersonell. Videreutdanningen i prehospitalt psykisk helsearbeid blir det første i sitt slag i landet.

 • 15.10.2019
  Én av tre ringer ikke 113

  En ny, stor undersøkelse viser at en av tre ikke ville ringt 113 aller først hvis en person faller bevisstløs om. Like mange er utrygge på hvordan utføre hjerte- lungeredning riktig.

 • 14.10.2019
  Særskilt oppmerksomhet på legemiddelhåndtering

  Sykehuset Innlandet skal ha særskilt oppmerksomhet på legemiddelhåndtering det kommende året. Det skal utarbeides en tiltaksplan for å skape bedre resultater på området.

 • 11.10.2019
  Ny assisterende divisjonsdirektør

  Ane Kaurstad er ansatt i vikariat i stillingen som assisterende divisjonsdirektør i divisjon Gjøvik-Lillehammer.

 • 02.10.2019
  Ny kommunikasjonsdirektør

  Frank Roar Byenstuen (54) er ansatt som kommunikasjonsdirektør i Sykehuset Innlandet HF.

 • 23.09.2019
  Digital tilgang til informasjon i egen journal

  Pasientene i Helse Sør-Øst har nå mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no. 

 • 20.09.2019
  Ellen Henriette Pettersen styremedlem i Sunnaas sykehus

  Direktør Medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet, Ellen Henriette Pettersen, blir nytt styremedlem i Sunnaas sykehus HF.

 • 18.09.2019
  Eva Brekke disputerer

  Psykologspesialist Eva Brekke, tilknyttet FACT-teamet ved DPS Gjøvik og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, disputerer 3. oktober for sin doktorgrad.

 • 10.09.2019
  Vurderer flere alternativer

  Det vil bli gjennomført en grundig gjennomgang av arealbruken ved sykehuset på Lillehammer, før det besluttes hvor lungerehabiliteringstilbudet på Granheim skal lokaliseres.

 • 06.09.2019
  Nytt fylkesting til Perspektivkonferansen

  Sykehuset Innlandet inviterer hele det nye fylkestinget i Innlandet til sin perspektivkonferanse 14. februar 2020.

 • 30.08.2019
  Likere oppfølging ved armdysmeli

  I sommer ferdigstilte avdelingsoverlege Kristin Østlie, som leder av en tverrfaglig arbeidsgruppe, en ny nasjonal retningslinje for rehabilitering av medfødt mangel på overekstremitet i Norge.

 • 15.08.2019
  Gia Deyab disputerer

  Bioingeniør Gia Deyab ved avdeling for medisinsk biokjemi i Sykehuset Innlandet forsvarer 16. august sin doktorgradsavhandling.

 • 11.07.2019
  25 900 møtte ikke til avtalt time på sykehuset

  I fjor var det 25 900 pasienter som lot være å møte opp til time i Sykehuset Innlandet uten å gi beskjed. — Dette får store følger. Ikke minst for andre pasienter som venter på å få time, sier Trine E. Finnes, konstituert direktør medisin o...

 • 02.07.2019
  Utvikling av tilbudet om spesialisert lungerehabilitering

  Arbeidsgruppa som har vurdert utvikling av tilbudet om spesialisert lungerehabilitering og samlokalisering med sykehuset på Lillehammer, har nå sluttført arbeidet.

 • 01.07.2019
  Om framtidig pasienttilbud i Valdres

  Arbeidsgruppa som har vurdert det framtidige pasienttilbudet i psykisk helsevern og rus til befolkningen i Valdres, har nå sluttført sitt arbeid og overlevert sin anbefaling til administrerende direktør i Sykehuset Innlandet.

 • 19.06.2019
  Ny IA-avtale for Sykehuset Innlandet

  Sykehuset Innlandet og NAV Arbeidslivssenter Innlandet har undertegnet ny IA-avtale på vegne av helseforetakets om lag 9.000 ansatte.

Fant du det du lette etter?