1000 pasienter operert med robot

Siden oppstarten med robotkirurgi for tre år siden, har 1000 pasienter blitt robotoperert i Sykehuset Innlandet. Det er nå blant landets mest brukte operasjonsroboter, og utviklingen fortsetter.

Stadig flere inngrep gjøres med robotassistert laparoskopi, der kirurgen kan utføre presise inngrep med 10 ganger forstørret 3D-syn. I Sykehuset Innlandet benyttes denne behandlingsformen til både urologiske, gastrokirurgiske og gynekologiske inngrep.

Onsdag 31. mai gjorde sykehuset på Hamar robotinngrep nummer 1000. Seksjonsoverlege Ola Christiansen, som utførte det historiske inngrepet, forteller at alle prostatapasienter følges opp i etterkant.

– Vi har et register som måler pasientens funksjon i forhold til potens og lekkasje etter operasjon. Det er en viktig del av kva

– Vi har et register som måler pasientens funksjon i forhold til potens og lekkasje etter operasjon. Det er en viktig del av kvalitetsoppfølgingen av hver enkelt pasient, sier Christiansen.

Tidlig ute med ny teknologi

Sykehuset Innlandet var i 2014 landets første sykehus som tok i bruk den avanserte operasjonsroboten da Vinci Xi. Sykehuset var også først i verden med et bevegelig operasjonsbord, hvor pasienten kan flyttes underveis i inngrepet. SI Hamar er landets tredje største senter innen behandling av prostatakreft, og fagmiljøet driver nå opplæring ved andre sykehus som tar i bruk robotteknologi. Blant annet, ledet Christiansen den første operasjonen da Sykehuset i Vestfold i mai tok i bruk operasjonsrobot.

– Vi var tidlig ute, og det er spennende at denne behandlingsformen blir mer utbredt, sier Christiansen.

Høy aktivitet

Sykehuset utførte 361 robotassisterte operasjoner i 2016, hvorav 227 urologiske, 71 gynekologiske og 63 gastrokirurgiske inngrep. I årets første kvartal utførte fagmiljøene 115 slike inngrep, noe som er rekord.

Den høye aktiviteten skyldes blant annet at sykehuset har videreutdannet operasjonssykepleiere til Nurse First Assistant (RNFA) i robotkirurgi. De erstatter kirurg i operasjonsfeltet ved en del av operasjonene, slik at kirurgen frigjøres til andre arbeidsoppgaver.

Les mer om robotkirurgi ved prostatakreft her