990 rammet av hjerneslag i fjor

Hjerneslag kan ramme plutselig. I fjor ble hele 990 mennesker i Oppland og Hedmark rammet av hjerneslag. Du kan gjøre mye ved å lære deg symptomene på hjerneslag.

Symptomene på hjerneslag oppstår plutselig. De vanligste symptomene på hjerneslag er halvsidig lammelse i ansiktet, arm eller bein, og/eller talevansker. En enkelt test kan redde liv. Mistenker du hjerneslag, kan du spørre den det gjelder om å gjøre følgende:

•Prøv å smile, le eller vise tennene.
•Prøv å løfte begge armene.
•Prøv å si en enkel sammenhengende setning.
Ring 113 så fort som mulig hvis personen har problemer med å gjennomføre noen av disse oppgavene.

Mange rammes

På landsbasis i gjor ble hele 11 276 personer innlagt ved norske sykehus for behandling av hjerneslag. Av disse var 6255 menn og 5021 kvinner.
Dersom vi ser på tallene for Sykehuset Innlandet, er trenden den samme. I fjor ble 990 mennesker i Oppland og Hedmark rammet av hjerneslag. 529 menn og 461 kvinner fikk plutselig denne sykdommen, som kan gjøre mye skade dersom man ikke raskt kommer til behandling.

En av tre som ble rammet i fjor i Innlandet, var mellom 74 og 84 år. I samsvar med trenden på nasjonalt nivå, er det ytterst få mellom 18 og 44 år som rammes – i fjor var det 18 personer i Innlandet i den aldersgruppen som fikk hjerneslag.

Tre per dag

Det er altså nesten tre personer hver dag som blir rammet av hjerneslag i Innlandet. Fjorårets tall viste dessuten at det var flere kvinner enn menn i aldersgruppen over 85 år som fikk hjerneslag.

Tallene mellom våre ulike sykehus, viser følgende fordeling av pasientene i fjor:
SI Gjøvik – 261 personer – 156 menn – 105 kvinner
SI Hamar/Elverum – 315 personer – 154 menn og 161 kvinner
SI Kongsvinger – 105 personer – 56 menn og 49 kvinner
SI Lillehammer – 260 personer – 142 menn og 118 kvinner
SI Tynset – 49 personer – 21 menn og 28 kvinner

Ved to av våre divisjoner er det altså flere kvinner enn menn som i fjor fikk behandling for hjerneslag.
Helsedirektoratet har laget mye godt informasjonsmateriell på sine nettsider som omhandler hjerneslag.

De finner dere mer om her:
https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/hjerneslag