Aktivitet gjennom sommeren

I forbindelse med ferieavvikling vil noen avdelinger og enheter i Sykehuset Innlandet tilpasse aktiviteten gjennom sommeren. Pasienter og pårørende kan forholde seg som normalt. Vi informerer ved tilpasninger det er viktig å kjenne til.

Enkelte avdelinger og enheter ved sykehusene vil ha redusert drift i perioder. I de tilfeller avdelinger stenger er dette planlagt eller koordinert internt eller mellom sykehusene. Behandlingstilbudet blir det samme, men noen pasienter må reise til et annet sykehus enn de pleier.

Utvidet samarbeid

Sengepostene ved Barne- og ungdomsavdelingen ved SI Elverum og SI Lillehammer slås sammen fra torsdag 20. juni til tirsdag 20. august.

Pasienter med behov for innleggelse i tidsrommet torsdag 20. juni til søndag 21. juli vil behandles ved SI Lillehammer. I tidsrommet søndag 22. juli til tirsdag 20. august vil pasienter med behov for innleggelse behandles ved SI Elverum.

Nyfødtintensiv, poliklinikkene i Elverum og Lillehammer og vaktordningen for leger ved de respektive avdelingene vil fungere som normalt hele perioden.

Fødetilbudet ved SI Gjøvik og SI Lillehammer samles på Kvinneklinikken ved SI Lillehammer fra og med uke 26 til og med uke 34. Det opprettholdes poliklinisk aktivitet ved SI Gjøvik på dagtid gjennom hele ferieperioden, inkludert vekstkontroller og rutineultralyd av gravide.

Mest mulig stabil drift

Hensikten med tilpasset aktivitet er å oppnå best mulig samordning av ferieavviklingen, slik at Sykehuset Innlandet kan opprettholde et stabilt tilbud til alle som trenger det gjennom hele sommeren.