Alice Beathe Andersgaard blir ny administrerende direktør

Styret har i dag ansatt Alice Beathe Andersgaard som administrerende direktør i Sykehuset Innlandet.

​– Jeg er svært tilfreds med at Andersgaard skal overta som administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, uttaler styreleder Anne Enger. Andersgaard har solid erfaring som kliniker og leder på ulike nivå i spesialisthelsetjenesten. Hun har de egenskapene som trengs for å lede Sykehuset Innlandet, sier Enger.

Andersgaard kommer fra stillingen som direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst. Hun er utdannet lege, er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og har doktorgrad innenfor dette fagfeltet.


Tidligere har hun vært avdelingsoverlege ved gyn/føde-avdelingen ved SI Gjøvik, divisjonsdirektør for kvinne/barn, fagdirektør og viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet. I en periode i 2009 var hun konstituert administrerende direktør i foretaket.

Sykehuset Innlandet står overfor store endringer i årene som kommer.
– Andersgaard kjenner Sykehuset Innlandet godt, samtidig har hun erfaring fra større regionale utviklingsprosjekter som har svart på framtidig utviklingsbehov innenfor sykehussektoren.  Med den bakgrunnen vil hun kunne sikre at arbeidet med fag- og funksjonsfordeling og framtidig organisering og struktur følger planlagt framdrift, sier Enger.

Alice Beathe Andersgaard tiltrer stillingen 1. januar 2017.