Anbefaler nye tilbud og utvidelse av tjenester ved NGLMS

Arbeidsgruppen som har sett på utviklingen av spesialisthelsetjenestetilbudet ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) anbefaler å opprette en rekke nye tilbud samtidig som de vil utvide det eksisterende tilbudet.Arbeids- og styringsgruppen som har sett på det framtidige tilbudet overleverte i dag utredningen administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet.

– Vi foreslår å etablere en rekke nye spesialisthelsetjenester på Otta i framtida. Blant annet vil vi etablere flere spesialistpoliklinikker og utrede behovet for spesialistsenger og CT ved det lokalmedisinske senteret, sier Geir Kristoffersen, leder i styringsgruppen og divisjonsdirektør for de prehospitale tjenestene i Sykehuset Innlandet.

Kristoffersen sier de legger vekt på å sikre en stabil drift av det lokalmedisinske senteret på Otta gjennom flere utvidelser av det tilbudet som Sykehuset Innlandet allerede har.

– Det betyr at vi vil utvide åpningstidene ved hørselsentralen, etablere en hjertepoliklinikk og ha poliklinikker for kols-, hjerte-, og diabetespasienter som er drevet av sykepleiere. I tillegg vil vi etablere lokale tilbud om blodprøver og infusjoner til kroniske pasienter som i dag må reise til Lillehammer, sier Kristoffesen, som legger til at de vil også se på muligheten for å etablere et tilbud om søvnregistrering av pasienter med søvnproblematikk.

Han mener det lokalmedisinske senteret på Otta bør ha et framtidig mål om å bli et utstillingsvindu for telemedisinske løsninger.

– Vi ønsker å unngå lange og krevende reiser til sykehus for innbyggerne i Nord-Gudbrandsdalen og Fronskommunene ved å gi tilbud om spesialisthelsetjenester nærmere der pasientene bor, sier Kristoffersen, som legger vekt på å sikre en stabil drift av det lokalmedisinske senteret på Otta gjennom flere utvidelser av det tilbudet som Sykehuset Innlandet allerede har.

Utredningen viser også at NGLMS kan bli et kompetansesenter for den faglige utviklingen av helsetjenestene i regionen i samarbeid med kommunene.

– Vi kan fra vår side legge til rette for at utdanningsleger på Gjøvik og Lillehammer kan hospitere på LMS-et, og vi kan gjennom forskning og kompetanseheving bli et faglig ressurssenter som hele regionen kan nytte godt av, sier Kristoffersen.