Hva påvirker pasientsikkerhetskulturen?

Anne Vifladt disputerer

Sykepleier og universitetslektor Anne Vifladt disputerer ved NTNU for sitt doktorgradsarbeid om hva som påvirker helsepersonells oppfatning av pasientsikkerhetskulturen.

Sykepleier og universitetslektor Anne Vifladt

Vifladt har bakgrunn som anestesisykepleier og har tidligere blant annet vært prosjektleder for Felles kunnskapsbaserte fagprosedyrer i Sykehuset Innlandet.  – Jeg har alltid vært opptatt av pasientsikkerhet, så det var et naturlig tema for doktorgradsarbeidet. For å bedre pasientsikkerheten er det viktig å etablere en god kultur for åpenhet og rapportering om uønskede hendelser for å sikre bedre systemer, sier hun.

To studier

Forskningsarbeidet bygger på to ulike studier som ga data til tre forskningsartikler. I den første studien er det sett på helsepersonells oppfatning av kulturen for å rapportere og gi tilbakemeldinger om uønskede hendelser. I den andre studien er dataene brukt til å sammenligne sykepleiernes oppfatning av pasientsikkerhetskulturen i omorganiserte og ikke omorganiserte intensivenheter. Det er også sett på hvordan sykepleiernes opplevelse av utbrenthet og evnene til å mestre stressende situasjoner påvirker oppfatningen av pasientsikkerhetskulturen.

Studien synliggjorde behovet for å bedre kulturen for rapportering og tilbakemelding om uønskede hendelser.

Omorganisering påvirker

Helsevesenet er i stadig omorganisering, og selv om endringene i utgangspunktet har gode intensjoner viste studien at omorganisering kan være assosiert med en negativ innvirkning på pasientsikkerhetskulturen. – Dette understreker at de ansvarlige for gjennomføring av omorganiseringsprosesser vektlegger pasientsikkerhetskulturen, sier Vifladt. Studien viste at en positiv pasientsikkerhetskultur var assosiert med fravær av utbrenthet og god evne til å mestre stressfulle situasjoner, imidlertid var det ingen signifikante forskjeller i utbrenthet og evnen til å mestre stressfulle situasjoner mellom sykepleierne i den omorganiserte og ikke omorganiserte gruppen.

Åpenhet viktig

Doktorgradsarbeidet viser tydelig at en kultur med åpenhet om uønskede hendelser er avgjørende for å forbedre innrapportering og tilbakemelding av uønskede hendelser. – Studien viser at kulturen for å melde feil og varsle om uønskede hendelser  bør forbedres. Uønskede hendelser er uunngåelig og må brukes til læring for å unngå gjentagelser, sier Vifladt. Hun håper forskningsarbeidet kan bidra til å synliggjøre viktigheten av å jobbe med forbedring av pasientsikkerhetskulturen. Hun håper også på oppmerksomhet på at en positiv pasientsikkerhetskultur kan redusere utbrenthet og øke evnen til å mestre stress hos ansatte.

Disputas

Tid: 18. april kl. 12:15
Sted: Auditorium 2/3 Eureka, Bygg H, Teknologiveien 22, NTNU Gjøvik

Bedømmelseskomite

Professor Mirjam Ekstedt, Linnéuniversitetet, Kalmar

Professor Barthold Vonen, UiT - Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis Beate André, NTNU

Leder av disputas

Professor Anne K. Jonassen, Institutt for helsevitenskap, Gjøvik

Prøveforelesning

Tid: 18. april kl. 10:15

Sted: Auditorium 2/3 Eureka, Bygg H, Teknologiveien 22, NTNU Gjøvik