Åpner spesialistsenter på Hadeland

Sykehuset Innlandet etablerer flere polikliniske tjenester og røntgentilbud til befolkningen på Hadeland. Etableringen av et lokalt spesialistsenter gjør at flere pasienter kan få undersøkelser og behandling lokalt, framfor å måtte reise til sykehus.

Sykehuset Innlandet jobber med å utvikle flere tjenester nærmere der folk bor, samtidig som mer spesialiserte og akutte tjenester i framtida skal samles i Mjøssykehuset. Etableringen av Hadeland spesialistsenter øker sykehusets tilstedeværelse i et befolkningsrikt distrikt med nærmere 23.000 innbyggere.

Flere nye tilbud

Tilbudet består av spesialistpoliklinikker innenfor radiologisk ultralyd, kardiologi (hjertesykdommer), øre/nese/hals, ortopedi og gynekologi. Her vil det også bli tilbud om svangerskapsundersøkelser.

Det er leger fra sykehuset på Gjøvik som skal betjene klinikkene. Noen vil ha ukentlige tilbud, mens andre vil være åpne 1-2 dager i måneden. Det er opprettet et røntgentilbud, som skal være åpent alle hverdager.

Åpning 5. november

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen står for den offisielle åpningen 5. november. På markeringen deltar også ordførerne Willy Westhagen i Gran kommune og Harald Tyrdal i Lunner kommune, nestleder Tor E. Berge i styret i Sykehuset Innlandet. administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet og representanter fra kommunehelsetjenesten og sykehusets fagmiljøer.

– Vi er glade for å kunne tilby flere tjenester nærmere der folk bor på Hadeland. Dette er en utvikling i tråd med Sykehuset Innlandets framtidige målbilde, der pasientene har kort vei til flere av de tjenestene de har behov for oftest, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet.

Desentralisert utvikling

Sykehuset Innlandet har det siste året lagt fram planer for å videreutvikle det desentraliserte tjenestetilbudet. I samarbeid med lokale kommuner, er det beskrevet flere utviklingsmuligheter ved de lokalmedisinske sentrene i Valdres og Nord-Gudbrandsdalen. Etableringen av Hadeland spesialistsenter kommer etter en tilsvarende utredning, der Sykehuset Innlandet har samarbeidet med kommuneoverleger og rådmenn i Gran og Lunner kommuner.

Sykehuset Innlandet har fra før et distriktspsykiatrisk senter med poliklinisk tilbud for voksne og en barne- ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Hadeland, samt en ambulansestasjon som er en del av nødetatsbygget i Gran.