Avlyser videre innføring av radiologiløsning

Helse Sør-Øst RHF har avlyst videre innføring av felles radiologiløsning for regionen. Bakgrunnen er de utfordringene som har oppstått ved innføring av systemet i Sykehuset Innlandet.

— Vi må leve med dagens løsning en god stund fremover, men er først og fremst glad for at det nå er kommet en avklaring.  Det er viktig for oss at ansatte har velfungerende systemer som sikrer god og trygg pasientbehandling, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.

Det jobbes nå med å få på plass en vedlikeholdsavtale som sikrer god drift inntil ny løsning er på plass. Det vil fortsatt være behov for ekstra tiltak for å trygge pasientsikkerheten. Dette har medført, og vil fortsatt medføre ekstra driftskostnader. Det er en dialog med Helse Sør-Øst RHF om hvordan de økte kostnadene skal kompenseres.

— Våre medarbeidere har opplevd mye frustrasjon, men de har vært tålmodige og løst utfordringene på en trygg og god måte. Fagmiljøene jobber meget godt for å ivareta pasientsikkerheten og det er iverksatt mange risikoreduserende tiltak. Vi ser nå frem til en ny anskaffelse og håper å ha på plass et nytt system så fort det lar seg gjøre, sier Andersgaard.

Helse Sør-Øst RHF vil fremme sak for styret der det anbefales at Oslo universitetssykehus HF får i oppdrag å gjennomføre anskaffelse av en radiologiløsning og at avtalen skal kunne benyttes av alle helseforetak i regionen.

Les saken på Helse Sør-Øst sine sider