Benedicte Thorsen-Dahl blir ny direktør for psykisk helsevern

Benedicte Thorsen-Dahl er ansatt som ny direktør for divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet. Hun tiltrer 1. januar.

Bilde av Thorsen-Dahl.

Ny divisjonsdirektør: Benedicte Thorsen-Dahl blir ny divisjonsdirektør for divisjon Psykisk helsevern.

Benedicte Thorsen-Dahl vært assisterende divisjonsdirektør psykisk helsevern siden august 2016 og har god kunnskap om jobben hun går til. Hun overtar etter Gunn Gotland Bakke som går av med pensjon 31. desember i år. Som divisjonsdirektør vil Thorsen-Dahl inngå i administrerende direktørs ledergruppe.

- Slik jeg kjenner Benedicte Thorsen-Dahl er hun faglig dyktig og en inkluderende og tydelig leder som er opptatt av utvikling, involvering og dialog. Jeg gleder med til å ta fatt på samarbeidet med Benedicte i hennes nye rolle, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.


Benedicte Thorsen-Dahl er spesialist i psykiatri og har lang klinisk erfaring. Hun har hatt ulike faglederstillinger og har betydelig erfaring innen fag- og kvalitetsutvikling, både innen psykisk helsevern og somatiske fagområder.

- Jeg er glad for å ha fått denne tilliten og gleder meg til å ta fatt på oppgaven. Divisjon psykisk helsevern har flotte medarbeidere som hver dag står på for å gi pasienter best mulig behandling, sier Benedicte Thorsen-Dahl.
 
Hun sier det er store forventninger både fra befolkning og politikere til at behandlingstilbudet utvikles i tråd med pasientenes behov.
- Innen våre fagfelt er det viktig hele tiden å utvikle behandlingstilbudet. Vi må forvalte ressursene våre slik at vi gir best mulig behandling innenfor de rammene vi har, sier hun.
 
Divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet har ansvar for behandlingstilbudet innen barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Divisjonen er den største i Sykehuset Innlandet og har til sammen rundt 2.200 ansatte fordelt på cirka 1.800 årsverk.