Bent Høie til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse

Helse- og omsorgsminister Bent Høie kommer til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 1. februar. Den årlige konferansen for politikere i Innlandet setter fokus på medisinske og teknologiske utviklingstrekk og muligheter det kan gi i framtidens pasientbehandling.

​Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse er en møteplass for medisinfaglige og politiske perspektiver. Konferansen gir innblikk i framtidens pasientbehandling gjennom presentasjoner og demonstrasjoner ved fagfolk i og utenfor Sykehuset Innlandet.

Helse- og omsorgsministeren vil holde et innlegg i første del av konferansen. Det øvrige programmet vil belyse de fire satsingsområdene i Sykehuset Innlandets framtidige målbilde: samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, desentraliserte spesialisthelsetjenester, prehospitale tjenester og utvikling av spesialiserte tilbud med høy kompetanse.

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll kommer til perspektivkonferansen for å fortelle om framtidens helsetjenester i Vestre Viken HF der det de kommende årene skal bygges nytt sykehus i Drammen. Professor Mohammad Derawi ved NTNU vil fortelle om forskningen på en ambulansedrone til framtidens pasienttransport. På konferansen blir det også presentert flere eksempler på nye samhandlings- og behandlingsformer og aktuelle innovasjonsprosjekter.

Se programmet for Perspektivkonferansen 2019 her.

Arrangementet har invitert stortingsrepresentanter, fylkesutvalg, fylkesråd, fylkestingets gruppeledere, ordførere, fylkesstyrer i politiske partier i Hedmark og Oppland og Fylkesmannen i Innlandet. Konferansen blir direktesendt på Sykehuset Innlandets nettsider.

Perspektivkonferansen arrangeres i samarbeid med Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe, som består av representanter fra begge fylkesting, alle regionråd i Hedmark og Oppland og KS, samt Pasient- og brukerombudet og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet. Den politiske referansegruppen er et rådgivende organ som gir innspill til Sykehuset Innlandets arbeid med å utvikle en framtidig sykehusstruktur.