Bjørg Simonsen disputerer

Sykepleiere har en helt sentral rolle i den praktiske legemiddelhåndteringen både i sykehus og i kommunehelsetjenesten, men har de god nok kompetanse på området? Det er hovedspørsmålet når avdelingssjef for kvalitet og pasientsikkerhet i Sykehuset Innlandet, Bjørg Ø. Simonsen, disputerer for sin doktorgrad på temaet 28. november. 

Hun har bakgrunn som farmasøyt og har i en årrekke jobbet med kvalitet og pasientsikkerhet i Sykehuset Innlandet.

– Legemidler er ofte involvert i uønskede hendelser. Selv om behandlingen blir forskrevet av lege, forventes det av sykepleiere at de behersker alle aspekter av legemiddelhåndteringen. Det derfor viktig med kunnskaper om legemidlene, praktisk håndtering av dem og utregninger av riktige doser, sier Simonsen.

Avdelingssjef for kvalitet og pasientsikkerhet i Sykehuset Innlandet, Bjørg Ø. Simonsen, disputerer for sin doktorgrad om trygg legemiddelhåndtering blant sykepleiere 28. november.

Funn

I doktorgradsarbeidet har Simonsen sett på kunnskapene i legemiddellære, legemiddelhåndtering og legemiddelregning hos 203 sykepleiere i sykehus og kommunehelsetjenesten, i tillegg til 243 tredje-års bachelorstudenter i sykepleie.

– De har gjennomført en test med 42 spørsmål, inkludert en vurdering av sikkerhet på svarene og evaluering av risiko for feil i klinisk praksis. Videre har jeg sett på hvordan kunnskapen og sikkerheten utvikles fra student til erfaren sykepleier, forteller hun.

Funnene i studien viser at det er behov for å styrke sykepleiernes legemiddelkunnskaper.

– Det var overraskende at kunnskapen rundt selve håndteringen av legemidler ikke var høyere, ettersom dette er oppgaver sykepleierne utfører hver dag. Mye tyder på at det generelle kunnskapsnivået etableres i løpet av første året i jobb, og utvikles lite etter det, ifølge Simonsen, som håper doktorgradsarbeidet kan bidra til at det blir lagt større vekt på opplæring i grunnutdanningen for sykepleiere.

Opplæringsmetoder

Det er godt kjent fra før at sykepleierstudenter synes legemiddelregning er krevende. Min studie viser at det også er tilfelle hos sykepleiere i jobb. Det var derfor interessant å undersøke effekten av aktuelle undervisningsformer. Blant annet ble utbyttet av kurs gjennomført som e-læring og klasseromsundervisning sammenlignet.

– Læringsutbyttet etter kurs viste seg å være lite i begge undervisningsformene, men sykepleiere med lavest forkunnskaper hadde størst utbytte av klasseromsundervisningen, forteller hun. Hun mener det må tilrettelegges for kursing både i sykehus og kommunehelsetjenesten, slik at sykepleiernes legemiddelkompetanse kan opprettholdes og videreutvikles i takt med at det innføres stadig mer avanserte behandlingsformer.

– Jeg håper resultatene i studiene kan tas med i samarbeidet Sykehuset Innlandet har med utdanningsinstitusjonene i Oppland og Hedmark. I arbeidet med å følge opp uønskede hendelser i Sykehuset Innlandet blir det også viktig å se på om de legemiddelrelaterte hendelsene kan forebygges ved å øke kunnskapen, eller om det er andre faktorer som spiller inn, sier Simonsen.

 

Disputas

Tid
Mandag 28.11.2016 kl. 12.15

Sted
Auditoriet 2/3 Eureka, Bygg H, Teknologiveien 22, NTNU i Gjøvik

Bedømmelseskomite

1. opponent
Docent Kersti Theander, Karlstads Universitet

2. opponent
Seniorforsker Hege Salvesen Blix, Folkehelseinstituttet, Oslo

Administrator
Professor Olav Spigset, NTNU

Leder av disputas

Professor Magne Børset, instituttleder ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Det medisinske fakultet, NTNU

Hovedveiledere

Professor Per Grønaas Farup, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Det medisinske fakultet, NTNU

Professor Inger Signe Johansson, Avdeling for helse, omsorg og sykepleie, Seksjon for sykepleie, NTNU

Prøveforelesning

Tid
Mandag 28.11.2016 kl. 10.15

Sted
Auditoriet 2/3 Eureka, Bygg H, Teknologiveien 22, NTNU i Gjøvik