Eivind Aakhus disputerer

Deprimerte eldre får ulik behandling

Bare halvparten av behandlinger av depresjon hos eldre er i tråd med kunnskapsbaserte anbefalinger. Det er konklusjonen i doktorgradsarbeidet til avdelingsoverlege Eivind Aakhus ved Avdeling for alderspsykiatri i Sykehuset Innlandet.

Eivind Aakhus disputerer for sin doktorgrad på temaet 22. februar.

- Som alderspsykiater er jeg opptatt av at eldre med psykiske lidelser skal tilbys gode helsetjenester, uansett hvor i helsevesenet de mottar hjelpen, sier Aakhus.

Overser retningslinjer

Aakhus' doktorgradsarbeid er del av et større europeisk forskningssamarbeid.

- Jeg ble invitert til å være med i dette europeiske forskningssamarbeidet, der hensikten var å teste ut metoder for å skreddersy implementering av kunnskapsbaserte retningslinjer for pasienter med kroniske lidelser, forteller han.

- Vi vet at de som utvikler retningslinjer for behandling, som for eksempel Helsedirektoratet, har problemer med å få helsepersonell til å følge retningslinjer i behandlingen. Dette ser vi blant annet når det gjelder implementering i primærhelsetjenesten, av anbefalinger om behandling av eldre med depresjon, sier Aakhus.

40 kommuner

I doktorgradsarbeidet er det utarbeidet en oversikt over 13 nasjonale og internasjonale retningslinjer for behandling av voksne med depresjon, hvorav seks anbefalinger ble valgt ut til bruk i studien. Deretter ble hemmende og fremmende årsaker til at helsepersonell ikke følger eller følger anbefalingene kartlagt.

- Videre ble behandlingsanbefalingene implementert i 40 norske kommuner, mens 40 andre kommuner i studien fungerte som før uten retningslinjene. Vi utviklet en internettside for helsepersonell, pasienter og pårørende, med alle anbefalingene og ressurser til å følge dem. Vi besøkte nesten alle kommunene og møtte om lag to tredeler av fastlegene i intervensjonsgruppen, forteller Aakhus.

Studien ga imidlertid noe usikre resultater, da kun et mindretall av fastlegene samtykket til å delta i datainnsamling.

– I de 40 kommunene der retningslinjene ble implementert var etterlevelsen av disse på 58 prosent, mens andelen i kontrollgruppen var på 53 prosent. Det var ingen statistisk signifikant forskjell på de to gruppene, så vi kan ikke si med sikkerhet at den forskjellen vi fant var riktig, sier Aakhus.

Bidrar til kunnskap

Dette arbeidet er en del av det største forskningsprosjektet som hittil er gjennomført der effekten av å skreddersy implementeringen av forhåndsidentifiserte faktorer som påvirker praksis blir testet.

- Selv om vi bare hadde seks anbefalinger som skulle implementeres, satt vi igjen med store datamengder som måtte analyseres og prioriteres med tanke på det videre arbeidet i prosjektet. Dette gjenspeiler hvor utfordrende det kan være for retningslinjeutviklere å planlegge iverksettelse av nye retningslinjer, sier Aakhus, som ble positivt overrasket over engasjementet som møtte han i arbeidet.

- Vi ble møtt med både engasjement og iver i fokusgruppene, intervjuene og besøkene ved legekontorene. Det var utrolig morsomt å jobbe med de som deltok, og jeg lærte masse om deres hverdag og arbeid med eldre mennesker med depresjon. Det er viktig å finne ut hva som faktisk påvirker praksis når vi skal planlegge implementering, mener han.


Disputas

Tid
Onsdag 22. februar 2017 kl. 13.00

Sted
Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

Bedømmelseskomite

1. opponent
Research Professor Kristian Wahlbeck, National Institute for Health and Welfare, Mental Health and Substance Abuse Services, Helsinki

2. opponent 
Professor Mette Brekke, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

3. medlem av bedømmelseskomiteen
Professor emeritus Torleif Ruud, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Karen Jenum, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Signe Flottorp, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Prøveforelesning

Tema
«Hva er de største utfordringene i samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om helsetjenester for eldre med psykiske lidelser, og hvordan kan disse overvinnes?»

Tid
Onsdag 22. februar 2017 kl. 10.15

Sted
Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo