Ellen Henriette Pettersen styremedlem i Sunnaas sykehus

Direktør Medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet, Ellen Henriette Pettersen, blir nytt styremedlem i Sunnaas sykehus HF.

Det vedtok styret i Helse Sør-Øst i torsdagens styremøte. Oppnevningen skjer i foretaksmøte 2019 og funksjonstiden gjelder til ny oppnevning i foretaksmøte februar 2020.

 Dette blir interessant og spennende. Rollen som styremedlem i et helseforetak er ny for meg og jeg er ydmyk og glad for den tilliten som er vist, sier Ellen Henriette Pettersen, som har kjennskap til virksomheten ved Sunnaas gjennom Sykehuset innlandets samarbeid innen rehabilitering og fra kollegiet for fagdirektører i Helse Sør-Øst.

Sunnaas sykehus HF tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering og ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Foretaket har hovedsakelig regionale, men også nasjonale, oppgaver, og er et foretak med universitetsfunksjoner.

Ellen Henriette Pettersen har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og spesialiserte seg i generell kirurgi og urologi i 2010. I tillegg til å ha jobbet ved SI Lillehammer har hun tidligere jobbet både ved SI Hamar, SI Gjøvik og Akershus universitetssykehus. I 2015 ble hun tildelt Sykehuset Innlandets lederpris.

Hun har vært direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet siden mai 2017 etter å ha vært konstituert i stillingen fra 30. januar samme år. Hun kom fra stillingen som avdelingssjef kirurgi ved SI Lillehammer. Styrevervet får ingen innvirkning på hennes jobb som direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet.