Endring av kodepraksis innen rehabilitering

Avregningsutvalget har konkludert med at Sykehuset Innlandet må endre sin kodepraksis for kompleks rehabilitering, men oppfordrer Helsedirektoratet til å presisere de faglige kriteriene i ISF-regelverket.

​Dette kommer fram i årsrapporten som Avregningsutvalget har publisert på sine nettsider.
Les den her!


Avregningsutvalget skriver at det er gitt godebehandlingstilbud til pasienter med muskel- og skjelettsmerter. Men at Sykehuset Innlandet og Sykehuset i Vestfold har registrert opphold på en annen måte enn det Avregningsutvalget anbefaler etter gjennomgangen.

– Ifølge Avregningsutvalget skulle ikke behandlingen vært registrert som rehabilitering med innleggelse, selv om pasientene var innlagt i avdelingen. Utvalget mener dette skulle vært klassifisert som poliklinisk rehabilitering. Derfor skulle pasienttilbudet ha vært organisert og kodet som pasientopplæring eller behandling i gruppe, og ikke som individuell behandling, sier Astrid Millum, direktør for Divisjon habilitering og rehabilitering i Sykehuset Innlandet.

Hun understreker at dette ikke handler om feil diagnostikk eller feil behandling av pasienter. Pasientene har fått god behandling, men er ikke registrert i kodesystemet som avregningsutvalget anbefaler. Avdelingen har tolket regelverket feil og har allerede tilpasset praksis.


Oppfordrer til nasjonal presisering

Avregningsutvalget skriver i sin årsrapport at de ser at finansieringsordningen rundt rehabilitering ikke er kommet i mål, og at regelverket med fordel kunne ha vært mer presist og gitt bedre veiledning. Avregningsutvalget oppfordrer Helsedirektoratet å presisere ISF-regelverket med tydeligere kriterier for rehabilitering som innlagt, både i forlengelsen av akuttopphold, eventuelt senere i pasientforløpet og ved innleggelser for aktuelle kroniske pasienter.
 
Sykehuset Innlandet informerte tidligere i høst om at vi vil endre kodepraksisen i henhold til Avregningsutvalgets beslutning