Evaluering av sommerferiesamarbeid

Styret i Sykehuset Innlandet ble i dag orientert om rapporten som er utarbeidet etter samarbeidet mellom Gyn-fødeavdelingen på Gjøvik og Kvinneklinikken på Lillehammer i forbindelse med årets sommerferieavvikling.

​– Rapporten viser at de mål som ble satt for sommerferiesamarbeidet er oppfylt og anbefalingen er at samarbeidet mellom avdelingene videreføres for sommeren 2020. Sommerferieavviklingen ble gjennomført på en slik måte at det faglige tilbudet ble opprettholdt. Samtidig fikk de ansatte avviklet sommerferie og vi unngikk innleie, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.

Evalueringen har også avdekket flere områder som kan forbedres.

– Rapporten som nå foreligger inneholder flere forslag til forbedringspunkter som vi vil legge vekt på i videre planlegging, sier Andersgaard.