Fagdirektør Toril Kolås fratrer

Fagdirektør i Sykehuset Innlandet, Toril Kolås, fratrer sin stilling.

Administrerende direktør Morten Lang-Ree tar dette til etterretning og beklager at Kolås slutter.

- Jeg respekterer hennes valg og vil umiddelbart gå i gang med arbeidet for å få en konstituert fagdirektør, sier Lang-Ree.

Toril Kolås har hatt stillingen som fagdirektør i Sykehuset Innlandet siden 1. september 2012.