Feil i nyhetsoppslag om ambulanseberedskap

GD har i flere artikler om ambulanseberedskapen i Nord-Gudbrandsdalen framsatt faktafeil.

I artiklene blir det hevdet at det ikke var noen ambulanser ledige i Ottadalen en fredagskveld i november. Avisen skriver på forsiden at området «var uten sykebil mellom Ringebu og Stryn».

- Det er feil, sier divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, og forteller at en gjennomgang av hendelsene fra AMK viser at det var ambulanser ledige for oppdrag i området i det angitte tidsrommet.

I Nord-Gudbrandsdal har det i løpet av de siste årene vært en styrking av ambulanseberedskapen ved at en dag-ambulanse stasjonert i Lom er omgjort til en heldøgnsambulanse for å ha økt tilgjengelighet for befolkningen. Kristoffersen understreker at de innsparingstiltak som er gjennomført i divisjonen generelt er gjort på bakgrunn av en grundig gjennomgang av konsekvensene.

Endringene i ressursstyring med å begrense flytting av ambulanser på kveld og natt omfatter alle områder i Sykehuset Innlandet fra klokken 20:00 til klokken 08:00 neste morgen. I dette tidsrommet er aktiviteten lavere og risikoen for samtidskonflikter mer begrenset.

- De endringene som er gjort går ikke utover den totale beredskapen, i gitte tilfeller tvert om. Tiltakene som er iverksatt er et foretrukket alternativ til å fjerne eller redusere åpningstid for ambulanser i beredskap, sier Kristoffersen.