Flere desentraliserte tjenester til Hadeland

Prosjektgruppen som har utredet hvilke spesialisthelsetjenester som kan tilbys på Hadeland, foreslår å desentralisere flere tjenester som kan bli forløperen til et lokalmedisinsk senter i samarbeid med Gran og Lunner kommuner.

I dag fikk ordførerne i de to Hadelands-kommunene overlevert rapporten fra administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard ved en sammenkomst på rådhuset i Lunner. Rapporten er utarbeidet i fellesskap mellom Sykehuset Innlandet og de to kommunene Lunner og Gran.

Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, overrakte 21. april rapporten om desentraliserte spesi
Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, overrakte 21. april rapporten om desentraliserte spesialisthelsetjenester på Hadeland til ordførerne i Lunner og Gran, Harald Tyrdal og Willy Westhagen.

Røntgentilbud

Av rapporten går det fram at Sykehuset Innlandet kan etablere et røntgentilbud på Hadeland. Det antas at det årlig vil gis om lag 4000 undersøkelser til hadelendingene.

I tillegg vil det kunne bli gitt radiologisk ultralyd som et desentralisert tilbud. Dette er også mulig da en radiolog ved sykehuset på Gjøvik, som bor på Hadeland, ønsker å være med å gi tilbudet lokalt.

Sykehuset Innlandet har allerede etablert gynekologisk poliklinikk på Hadeland vekselvis en og to dager per uke. I rapporten legges det til grunn at en kan utvide tilbudet til gravide på Hadeland i form av en svangerskapspoliklinikk.

Polikliniske tjenester

Tidligere var det en ortopedisk poliklinikk på Hadeland, men denne ble avviklet blant annet som følge av at det ikke var tilgang på skjelettrøntgen der. Når et røntgentilbud blir opprettet, er det igjen grunnlag for å ha en ortopedisk poliklinikk for befolkningen på Hadeland.

I rapporten foreslås det også å etablere et poliklinisk tilbud innen øre/nese/hals, og et slikt tilbud kan gis en til to dager i uken. Dette vil avlaste både pasientene som slipper reisevegen til sykehuset på Gjøvik, men også avlaste dagens poliklinikk på Gjøvik. Også dette er mulig å få til fordi en ansatt som bor på Hadeland har sagt seg villig i en slik løsning.

Blant andre tilbud som kan gis er også søvnutredning/-registrering og hørselsundersøkelser. En anslår at en kan komme i gang med flere tilbud fra januar 2018.

Bra for kommunene

Fastleger og kommunelegene i de to kommunene har gitt positive tilbakemeldinger på forslagene om et desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud på Hadeland.

- Prosjektet skal bidra til at desentraliserte spesialisthelsetjenester på Hadeland vil representere en merverdi i form av en ressurs-/kompetansebase for primærleger og annet helsepersonell i kommunehelsetjenesten i Hadeland-regionen, heter det i rapporten, som legger opp til at tettere dialog og kompetanseoverføring mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten vil bidra til å fremme sømløse behandlingstilbud og realisere visjonen om «pasientens helsetjeneste».

Økonomisk sett vil en satsing på desentraliserte tjenester på Hadeland kreve en snau million kroner i drift og en investering på rundt åtte millioner kroner.

 

Les hele rapporten