Forsker på aktiv alderdom

Forskere ved NTNU Gjøvik og Sykehuset Innlandet vil øke innsikten i eldres helse og livssituasjon når de samarbeider om landets første NORSE-studie. Hvordan vi kan få en aktiv alderdom, er blant svarene de søker i en omfattende undersøkelse av helse, funksjon og trivsel blant eldre i Oppland.

I år er 2000 opplendinger over 60 år invitert til å delta i landets første NORSE-studie. Prosjektet, som bygger på tilsvarende studier i en rekke andre land, er et samarbeid mellom NTNU Gjøvik, Sykehuset Innlandet, Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Professor Øyvind Kirkevold, ved Institutt for helsevitenskap NTNU Gjøvik og Alderspsykiatrisk forskningssenter Sykehuset Innlandet er prosjektleder for studiet.

– Vi har valgt Oppland som studieomfang fordi det her ble gjort en lignende datainnsamling i «Opplandsstudien» i 1970- og 80-årene, slik at vi har gode, historiske folkehelsedata om befolkningen. Det gjør at vi nå kan se etter utviklingstrekk, sier Kirkevold.

– Kan gi mye kunnskap

Deltagere svarer på en rekke spørsmål om livsstilsvaner, fysisk og psykisk helse, arbeidsliv og andre forhold. Svarene, som behandles anonymt, sammenstilles med testresultater og andre innhentede data. Koblingen mellom målte, objektive verdier med subjektive erfaringer fra egen helse kan gi flere svar.

– Vi ser på hvordan ulike forhold henger sammen. Kan vi finne ut noe om hvilke faktorer som gjør at noen velger å pensjonere seg tidlig, eller om helse har sammenheng med religiøsitet? Undersøkelsen kan gi mye kunnskap, sier Kirkevold.

Undersøkelsen gjøres av sisteårsstudenter ved sykepleierutdanningen ved NTNU Gjøvik. 340 personer over 60 år har deltatt i første runde, og forskerne håper flere vil delta når undersøkelsen gjentas i 2018 og 2019.

Orienterer helseministeren

Kunnskap fra undersøkelsen skal kunne danne grunnlag for politiske vedtak om aldringsrelaterte temaer i fremtiden. Tirsdag 22. august orienterte forskerne om studien og foreløpige erfaringer for helse- og omsorgsminister Bent Høie under et besøk ved Sykehuset Innlandet Gjøvik.

 

Les mer om NORSE-studien på Folkehelseinstituttets nettsider