Første nordmann med ny eksamen i endokrinologi

Overlege Saleh Hessen ved medisinsk avdeling på Hamar kan som eneste nordmann skilte med europeisk eksamen i endokrinologi. Eksamen ble gjennomført for første gang i juni, og av de totalt 73 europeiske kandidatene var det 38 som besto.

Bilde av overlege Aleh Hessen
Overlege Saleh Hessen ved endokrinologisk seksjon på Hamar var eneste norske kandidaten da den europeiske eksamen i endokrinologi ble gjennomført for første gang.

Endokrinologi omfatter ulike sykdommer knyttet til hormonsystemet, som diabetes, ulike hypofysesykdommer og læren om molekylære og fysiologiske effekter av hormoner.

Felles

Den europeiske eksamen er etablert blant annet på bakgrunn av store forskjeller i hvilke krav de ulike landene stiller til spesialistutdannelsen. I Norge er utdanningsløpet slik at man først må fullføre utdanning i indremedisin før man kan gå videre med spesialistutdannelse som endokrinolog. Dette tar minimum sju og et halvt år, men mange bruker opp mot ti år. I flere øst-europeiske land kan man ta spesialistutdanning i endokrinologi på to år. Den nye eksamen er bygget på den britiske eksamen i spesialiteten.

 

Utfordring

Saleh Hessen har jobbet ved sykehuset på Hamar siden 2011, og har hatt spesialistgodkjenning i flere år. Likevel valgte han å gjennomføre den nye og svært omfattende prøven i juni. – Selv om jeg ikke trengte den eksamen rent formelt, så jeg den som en spennende utfordring, sier han. I ettertid kan han bekrefte at det var en reell utfordring.

– Eksamen besto av til sammen 200 spørsmål som hver skulle besvares på halvannet minutt. Hvert spørsmål inneholdt en kasuistikk med ulike prøvesvar, der vi skulle sette riktig diagnose og begrunne denne. Det var en krevende øvelse, ler han. Han understreker også at gjennomføringen ga masse faglig påfyll som han vil dra nytte av i den kliniske hverdagen.

– Det har vært lærerikt å måtte sette seg inn i ulike retningslinjer og behandlingsmetoder, og ikke minst kunnskapen jeg måtte tilegne meg innen andre fagområder. Blant annet har jeg lært mye om tolking av ultralydbilder, laboratorietester og annet som vi i hverdagen bruker mindre tid på å sette oss inn i selv, sier han.

 

Omfattende pensum

Forberedelsene til eksamen var vanskelig å definere, da det nærmest er uendelig faglitteratur å velge blant. I tillegg til de kliniske retningslinjene og prosedyrene som praktiseres i Norge, måtte Saleh Hessen sette seg inn i andre lands praksis for både behandling, type medikamenter og regelverk. – For eksempel er det store forskjeller når det kommer til praktiske ting som regler for førerkortvurdering, hvilke legemidler som er godkjent og lignende, forteller han. Han påla seg selv et strengt regime i forberedelsene til eksamen. – Da jeg meldte meg opp til denne eksamen på slutten av året i fjor meddelte jeg venner og familie at jeg ønsket meg pensumlitteratur til jul. Det fikk jeg. Jeg satte deretter opp en plan for hvor mye jeg måtte lese hver dag for å komme gjennom alt, ettersom jeg hadde full jobb og kun skulle lese på fritiden. I sum ble det til slutt om lag fire timer daglig, i hovedsak på kveldstid, i et halvt år, ler han.

 

Imponerende

– Jeg er både imponert og veldig stolt over at en norsk lege har gjennomført og bestått den nye europeiske eksamen. Det sier tidligere leder, nå nestleder i Norsk endokrinologisk forening Anders Palmstrøm Jørgensen. Som representant i den europeiske foreningen har han også vært med på å utforme spørsmålene og eksamensformen. – Jeg kan bekrefte at dette er en svært krevende og vanskelig eksamen, og den er lagt opp slit at det er umulig for kandidatene å gjette seg fram til riktig svar, sier han. Han håper flere norske endokrinologer vil gjennomføre prøven i årene som kommer. – Selv om dette ikke er en obligatorisk prøve, og det krever mye av kandidatene å gjennomføre, gir den et viktig kvalitetsstempel, mener han. Med bestått europeisk eksamen vil leger som søker på jobb på tvers av landegrensene også kunne dokumentere sine ferdigheter uavhengig av utdanningsforløp i eget land.

Også i egen avdeling blir Hessens prestasjon verdsatt. – Jeg er veldig stolt av å ha den eneste i Norge med denne eksamen i vår avdeling. Selv om vi visste det før, har han nå bevist at hans spisskompetanse er av den aller ypperste klasse, sier avdelingssjef Hege Sognar Haugen. Hun beundrer den innsatsen Hessen har lagt ned og det engasjementet han viser for faget, og er takknemlig for verdien det tilfører avdelingen.